Najave i novosti

24 travnja 2023

Webinar o uključivanju u projekt Mreže mentora i korištenju usluge mentora – 3. svibnja

Webinar o uključivanju u projekt Mreže mentora i korištenju usluge mentora – 3. svibnja

Najava: u srijedu, 3. svibnja u 11:00 sati, webinar za poduzetnike početnike o mogućnostima besplatnog korištenja usluga mentora stručnjaka za poslovne procese i probleme u sklopu  programa Mreže mentora i poduzetnika

 

Poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavlja s aktivnostima iz EU projekta BOND II, odnosno „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“, s posebnim naglaskom na suradnju i potporu poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima.

Jedna od ključnih aktivnosti koja se provodi je program mentorstva, kojim se mladim poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja, osigurava mentorstvo iskusnih stručnjaka, poduzetnika i menadžera.

U tu svrhu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , uz podršku lokalnih potpornih institucija, uspostavila je Mrežu mentora, koja okuplja više od 200 stručnjaka s područja cijele Hrvatske, a koji pokrivaju različita područja poslovne stručnosti.

Mentori su sada na raspolaganju poduzetnicima početnicima, kojima je potrebna savjetodavna pomoć i podrška u pokretanju i razvoju poslovanja. Poduzetnici će sami moći odabrati mentora, prema području u kojima im je potrebno unaprjeđenje njihovih znanja i vještina, a broj sati definirat će se sukladno potrebama poduzetnika početnika.

Poslovna zona Ivanec d.o.o kao lokalna potporna institucija za poduzetnike, aktivno sudjeluje u organizaciji mreže mentora od samog početka, potaknula je mnoge iskusne poduzetnike i svoje suradnike da se uključe kao mentori, a sada će se aktivirati oko povezivanja mentora i poduzetnika početnika, da bi svrha mreže i prijenosa iskustva zaživjela u punom obimu.

Ova je usluga za poduzetnike besplatna.

Webinar o uključivanju u projekt Mreže mentora i korištenju usluge mentora – 3. svibnja

S ciljem detaljnog informiranja poduzetnika početnika o ovoj visokokvalitetnoj usluzi koja im je na raspolaganju, Poslovna zona će u srijedu, 3. svibnja u 11:00 sati, održati webinar na navedenu temu.

Na online radionici polaznici će saznati ciljeve tog projekta, informacije o načinu prijave i uključivanja u program mentorstva, područja edukacija i informiranja koja su im na raspolaganju, načine provedbe mentoriranja te sve benefite koje će im pružiti sudjelovanje.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poduzetnike početnike i buduće poduzetnike da se prijave na webinar i informiraju se njihovim mogućnostima uključivanja u ovaj EU projekt.

Prijave su moguće preko online obrasca, na mail projektni.ured@ivanec.hr i na broj telefona 042/645 – 484, najkasnije do utorka, 2. svibnja.

Print