Kalendar aktivnosti


 

 

AKTIVNOST

SVRHA

CILJNA SKUPINA

1. Edukacije

 

 

1.1. Stručna edukacija za poduzetnike početnike o obavezama poslodavaca prema državi i zaposlenicima

Na edukaciji će se informirati poduzetnike početnike i olakšati im snalaženje u pravnoj i financijskoj regulativinovoosnovanih poduzeća kroz povećanjeposlovnih kompetencije osnivača i vlasnika takvih tvrtki, upoznavanjem s osnovama poslovnog zakonodavstva i trgovačkog prava, osnovama financijskog poslovanja, prednostima i nedostacima pojedinih oblika registracije, obavezama prema državi i zaposlenicima te dati stručnisavjet kod onih temeljnih poslovnihodluka: kako registrirati i razvijati svoj biznis da najbolje iskoristi prednosti pojedinih oblika registracije.

Edukacija je namijenjena start up-ovima, ali i svim novoosnovanim tvrtkama koje posluju do 3 godine te imaju potrebu za stjecanje ili proširenje znanja o navedenoj tematici.

1.2. Stručna edukacija na temu čitanja financijskih izvještaja

Za poduzetnike je izuzetno važno znati "čitati" svoja financijska izvješća te komunicirati s odjelom financija i knjigovodstva. Navedenom edukacijom će se objasniti osnovne financijske kategorije važne za poslovanje poduzetnika (prihodi, rashodi, rezultat poslovanja, pokazatelji poslovanja), a poduzetnici će se također upoznati s osnovnim izvještajima (bilanca, račun dobiti i gubitka) te omjerima i pokazateljima uspješnosti poslovanja (profitabilnost, likvidnost, produktivnost i sl.)

Usluga je namijenjena poduzetnicima koji dugotrajno i uhodano posluju, ali i poduzetnicima početnicima koji će se tek susresti s zahtjevima financijskog aspekta poslovanja.

 

1.3. Stručna edukacija na temu „Poticajne mjere za ulaganja za MSP / Zakon o poticanju ulaganja / Proceduralni koraci za stjecanje statusa „Nositelj poticajnih mjera za ulaganja“

Svrha edukacije je MSP-ovima pružiti uvid u mogućnosti ostvarivanja poticajnih mjera ili olakšica za svoja ulaganja, koja će posljedično dovesti do rasta i razvoja poslovanja. Osim vrsta i izvora dostupnih mjera, kao i načinom stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera za ulaganja, MSP-ove će se upoznati s važećim zakonima i propisima koji se tiču navedene tematike. Povratne informacije s tržišta govore kako MSP-ovi u nedovoljnoj mjeri koriste poticajna sredstva te će se sukladno tome organizirati navedena edukacija.

 

Edukacija je namijenjena podjednako svim kategorijama poduzetnika, a posebice za one koji planiraju nove investicije u proširenje postojećih kapaciteta.

1.4. Stručna edukacija na temu poslovnog komuniciranja

Edukacijom „poslovnog komuniciranja“ poduzetnike će se upoznati s osnovama poslovnog komuniciranja (pismeno, usmeno, neverbalno, verbalno). Poslovno komuniciranje je bitno u razmjeni informacija u poslovanju i usavršavanjem te vještine edukacija ima cilj da poduzetnicima potpomogne u ostvarivanju pozitivnih rezultata poslovanja.

Edukacija je namijenjena svim vrstama MSP-ova, a posebice njihovim zaposlenicima iz sektora menadžmenta i komercijale, budući da upravo oni najviše komuniciraju s kupcima, ostalim poduzećima i institucijama.

1.5. Stručna edukacija o poslovnom planiranju

Poslovno planiranje je osnovica uspješnog poslovanja poduzetnika. Na ovom seminaru poduzetnici će se upoznati s važnošću planiranja, s povezanošću poslovnog i financijskog planiranja te sadržajem poslovnog plana.

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim poduzetnicima, a posebice njihovim zaposlenicima iz svih razina menadžmenta i odjela računovodstva.

1.6. Edukacija o pripremi i provođenju EU projekata

Edukaciju će održati zaposlenici Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove koji djeluje unutar Poslovne zone Ivanec d.o.o. Certificirani stručnjaci zainteresiranim MSP-ovima će prenijeti znanje o pripremi, prijavi i provođenju projekta financiranih iz nacionalnih i europskih izvora, a s ciljem ostvarivanja bespovratne potpore za unapređenje poslovanja.

Edukacija je namijenjena svim kategorijama poduzeća, prije svega njihovim odjelima planiranja i financiranja. Od ovakvog tipa edukacije najviše će profitirati poduzetnici koji planiraju nova ulaganja.

2. Poslovno mentorstvo za poduzetnike početnike

Usluga je usmjerena novoosnovanim MSP-ovima, a omogućit će im individualno mentorstvo renomiranog stručnjaka koji će ih usmjeriti prema daljnjim koracima koje moraju poduzeti kako bi zauzeli svoju poziciju na tržištu. Individualan rad i pristup osigurat će da pružena usluga u potpunosti bude prilagođena korisniku, odnosno da odgovara stvarnim potrebama.

Edukacija je namijenjena poduzetnicima početnicima i poduzećima koja posluju do 3 godine, korisnike poticajnih mjera za samozapošljavanje evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a posebna pozornost posvetit će se ženama poduzetnicama i mladim poduzetnicima.

3. Stručna podrška MSP u obliku web promidžbe

Kroz ovu uslugu razvit će se online katalog zainteresiranih poduzeća koji će se postaviti na jedinstveno javno mjesto - službenu web stranicu Poslovne zone d.o.o. Online katalog će sadržavati osnovne informacije o pojedinom poduzeću – djelatnost, podatke o proizvodima i uslugama koje prodaju, kontakt podatke i sl. Time će se poduzećima omogućiti kvalitetna promocija te će doprijeti do većeg broja potencijalnih kupaca, ali i investitora i poslovnih suradnika.

Usluga je namijenjena poduzetnicima koji žele ostvariti vidljivost na tržištu preko web promidžbe. Uslugu će moći koristit poduzeća koja nemaju službene web stranice, dok će se za ona poduzeća koja ih imaju omogućiti preusmjeravanje na te stranice putem dostupnog linka.

4. Poslovni susreti - B2B

Poslovni susreti će se održavati jednom godišnje u sklopu Poslovnog uzleta. Kroz organiziranje susreta poslovnog povezivanja poduzetnicima se osiguravaju preduvjeti za direktan kontakt i susrete s drugim poduzetnicima, kao i za susrete s raznim stručnjacima, koji će im dati profesionalne savjete i odgovore na njihova pitanja.

Usluga je namijenjena svim zainteresiranim poduzetnicima koji žele susrete s drugim poduzetnicima iskoristiti za usvajanje novih znanja, prijenos dobre prakse i povezivanje u svrhu ostvarenja uzajamno korisne poslovne suradnje.

5. Javne tribine u svrhu podizanja poduzetničke svijesti

1. Svrha javne tribine „Žene i poduzetništvo“ je ukazati na prepreke s kojima se žene poduzetnice susreću u svakodnevnom poslovanju te na primjerima dobre prakse doznati kako preskočiti te prepreke i razviti uspješno poduzeće koje je zauzelo svoju tržišnu poziciju.

 

2. Svrha javne tribine „Mladi i poduzetništvo“ bit će kako se mladi snalaze u poduzetništvu i s kojim se najčešćim pitanjima i problemima susreću u svojem poslovanju.

 

3. Svrha javne tribine „Poduzetništvo i javna uprava“ bit će kao efikasna javna uprava može doprinijeti kvalitetnom razvoju poduzetništva. Također, bavit će se temom lošeg imidža i predrasuda koje poduzetnici imaju prema radu javne uprave.

Usluga je za sudjelovanje namijenjena svim zainteresiranim sudionicima, dok je tematski namijenjena određenim ciljnim skupinama i problemima koji su uočeni u njihovom poslovanju. Poticanjem javne rasprave o tim temama utječe se na pronalazak rješenja za uočene probleme.