Projektni ured za EU fondove - O nama

Projektni ured – osnivanje

Projektni ured za EU fondove osnovan je 2015. godine od strane Grada Ivanca u suradnji s gradskom tvrtkom Poslovnom zonom Ivanec d.o.o.

Projektni ured za EU fondove - danas

S obzirom na izvrsne rezultate Projektni ured za EU fondove danas djeluje kao specijalizirani odjel unutar gradske tvrtke – Poslovne zone Ivanec d.o.o. Zapošljava pet visokoobrazovanih, certificiranih voditelja pripreme i provedbe EU projekata. Svoje usluge pripreme i provedbe EU projekata, ali i projekata financiranih iz nacionalnih izvora, kao i uslugu izrade poslovnih planova i investicijskih studija pruža za sve zainteresirane poduzetnike, obrtnike, OPG-ove, udruge. Usluge Projektnog ureda za EU fondove za ivanečke su poduzetnike subvencionirane od strane Grada Ivanca te su jedan od oblika potpore i poticanja poduzetništva na području grada Ivanca.

Što radimo?

Aktivnosti su podijeljene u tri skupine: edukacija, savjetovanje i pisanje i vođenje projekata. Tijekom dosadašnjih aktivnosti Projektni ured za EU fondove je ostvario suradnju s poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima, udrugama i ustanovama, a izrađeno je i niz projekata za Grad Ivanec.

Posebno se ističu EU projekti Poslovne zone Ivanec d.o.o., a kroz koje je razvijeno niz visokokvalitetnih usluga za poduzetnike s posebnim naglaskom na poduzetnike početnike.

Kako vam možemo pomoći?

Projektni ured za EU fondove osnovan je u svrhu informiranja, pripreme i pisanja projekata i njihove kandidature prema EU fondovima, nacionalnim natječajima, a s ciljem rješavanja zahtjeva i teškoća s kojima se ivanečki poduzetnici, obrtnici, OPG- ovi i udruge susreću u svakodnevnom poslovanju na tržištu.

Što želimo?

Biti info točka i mjesto podrške koje će konstantno razvijati i unaprjeđivati svoje usluge usmjerene na male, srednje i velike poduzetnike, obrtnike, OPG-ove, udruge  i sve zainteresirane.

Tko čini naš tim?

Projektni ured zapošljava pet visokoobrazovanih voditelja pripreme i provedbe projekata. Zaposlenici su različitih struka i profila čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetnu obradu širokog spektra potreba klijenata i tržišta. Sjecanjem kompetencija za voditelja za izradu EU projekata te uz praktični rad na izradi projektne dokumentacije u Projektnom uredu sa zainteresiranim strankama, zaposlenici su stekli vještine i znanja za kontinuiranu suradnju sa svim potencijalnim zainteresiranim korisnicima.

Tko su naše partnerske institucije?

Projektni ured razvija svoje usluge u suradnji s Gradom Ivancem te s udrugom poduzetnika grada Ivanca Poslovni klub. Međusobna suradnja Grada Ivanca, gradskih poduzeća i ustanova važan je dio poslovanja u Projektnom uredu. Suradnjom svih strana olakšava se mogućnost predstavljanja mjere potpore poduzetnicima, organiziranja edukacije, savjetovanja i radionica.

Naša vizija

Svojim djelovanjem i radom želimo osigurati kvalitetan i konstantan doprinos u poslovanju poduzetnika i obrtnika te poticati samozapošljavanje mladih na području Grada Ivanca.

Naša misija

Poticati, podržavati i promovirati korištenje bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova za  poduzetnike, obrtnike i sve ostale zainteresirane korisnike.

 

Zadnje ažurirano: Ožujak 2021., Poslovna zona Ivanec d.o.o.