Projektni ured za EU fondove - O nama

Projektni ured - O nama

Projektni ured Grada Ivanca osnovan je 2015. godine. Desetero mladih u dobi do 29 godina sa VSS i VŠS, u razdoblju od studenog 2015. godine pa do kraja travnja 2016. obučavalo se za voditelje EU projekata koji su u tom razdoblju besplatno, za potrebe Grada Ivanca, udruga, ivanečkih poduzeća i obrta, paralelno kreirali i kandidirali projekte na nacionalne i EU natječaje. Projekt osnivanja Projektnog ureda Grada Ivanca, vrijedan 450.000 kuna, Grad je provodio u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Đuro Arnold i podizvoditeljem Algebrom iz Zagreba, čiji stručnjaci su proveli teoretsku obuku zaposlenika. S obzirom na izvrsne rezultate i veliki interes za uslugama Projektnog ureda, donesena je odluka o nastavku rada istog. Trenutno je u tijeku 3. faza projekta u kojoj je proširen spektar usluga koje su dostupne svima zainteresiranima kroz 4 paketa, koji će se putem vaučera komercijalizirati na tržištu, uz daljnju potporu Grada Ivanca s ciljem razvitka povoljnog poslovnog okruženja.

Što radimo?

Aktivnosti su podijeljene u tri skupine: edukacija, savjetovanje i pisanje i vođenje projekata. Tijekom dosadašnjih aktivnosti Projektni ured je ostvario suradnju s poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima, udrugama i ustanovama, a izrađeni su i projekti kojima je prijavitelj bio Grad Ivanec.

Kako vam možemo pomoći?

Projektni ured Grada Ivanca osnovan je u svrhu informiranja, pripreme i pisanja projekata i njihove kandidature prema EU fondovima, s ciljem rješavanja zahtjeva i teškoća s kojima se ivanečki poduzetnici, obrtnici, OPG- ovi i udruge susreću u svakodnevnom poslovanju na tržištu.

Što želimo?

Biti info točka i mjesto podrške koje će konstantno razvijati i unaprjeđivati svoje usluge usmjerene na male i srednje poduzetnike, obrtnike, OPG-ove, udruge  i sve zainteresirane.

Tko čini naš tim?

Projektni ured zapošljava petero mladih, visokoobrazovanih, koji su kroz dva mjeseca prošli intenzivnu obuku od 120 sati, provedenu od stručnog tima Otvorenog učilišta Algebra. Zaposlenici su različitih struka i profila čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetnu obradu širokog spektra potreba klijenata i tržišta. Stjecanjem kompetencija za voditelja za izradu EU projekata te uz praktični rad na izradi projektne dokumentacije u Projektnom uredu sa zainteresiranim strankama, zaposlenici su stekli vještine i znanja za daljnju suradnju sa svim potencijalnim zainteresiranim korisnicima.

Tko su naše partnerske institucije?

Projektni ured razvija svoje usluge u suradnji s Gradom Ivancem, Poslovnom zonom d.o.o. Ivanec, Pučkim otvorenim učilištem Đuro Arnold te s udrugom poduzetnika grada Ivanca Poslovni klub. Međusobna suradnja Grada Ivanca, gradskih poduzeća i ustanova važan je dio poslovanja u Projektnom uredu. Suradnjom svih strana olakšava se mogućnost predstavljanja mjere potpore poduzetnicima, organiziranja edukacije, savjetovanja i radionica.

Naša vizija

Svojim djelovanjem i radom želimo osigurati kvalitetan i konstantan doprinos u poslovanju poduzetnika i obrtnika te poticati samozapošljavanje mladih na području Grada Ivanca.

Naša misija

Poticati, podržavati i promovirati korištenje bespovratnih sredstva iz europskih i nacionalnih fondova za  poduzetnike, obrtnike i sve ostale zainteresirane korisnike.