Poslovna zona Ivanec d.o.o. odabrana je za sudjelovanju u još jednom pilot projektu HAMAG-BICRO-a “Riješi problem!”

Poslovna zona Ivanec d.o.o. krajem prošlog tjedna od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) primila je još jednu dobru vijest. Uz još samo četiri prijavitelja na razini Republike Hrvatske odabrana je za sudjelovanje u pilot projektu “Riješi problem!” .

Sama provedba projekata koji su odabrani za sufinanciranje koncipirana je na način da su prijavitelji prijavili određeni poduzetnički problem s kojem se sreću u svakodnevnom poslovanju i realnom poduzetničkom sektoru, a u suradnji s odabranim, ponajbolji studentima i studentskim timovima usmjerit će se na proaktivno i interaktivno traženje primjenjivih rješenja za uklanjanje definiranog problema.

Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. je kao primjer konkretnog poduzetničkog problema za studente odobren zadatak „Re-brendiranje investicijske lokacije Industrijska zona Ivanec“. Kroz rješavanje problema loše percepcije investitora o prometnoj lokaciji Zone kao nepovoljnoj za ulaganja u smislu visokih troškova transporta roba ivanečka Zona se konkretno i aktivno uključuje u poticanje Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora kojima je cilj osposobljavati mlade za poduzetništvo te poticati njihov kreativni razvoj i razmišljanja.

- Motivacija za prijavu na Javni poziv bila je prvenstveno aktivno sudjelovati u projektu kojemu je cilj stvaranje i jačanje poduzetničke svijesti i poticanje studenata i mlade populacije na poduzetništvo još u fazi stjecanja formalnog obrazovanja, a sve kroz praksu rješavanja stvarnih problema na koje poduzetnik nailazi u svakodnevnom poslovanju. U tome vidimo priliku za jačanje suradnje s akademskom zajednicom i sveučilištima na našim budućim projektima, od kojih ističemo projekt Poduzetničkog inkubatora, koji će također, kao i ovaj studenski, jednim svojim dijelom imati virtualni karakter i time biti lako dostupan svima zainteresiranima – istaknula je direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. i voditeljica ovoga projekta mr.sc.oec. Lana Labaš.

Više informacija o navedenom projektu dostupno je na linku: https://www.mspi.hr/mreza-studentskih-poduzetnickih-inkubatora/