Industrijska zona Ivanec

Lokacija Industrijske zone Ivanec

 • industrijska zona Ivanec nalazi se uz glavne prometnice: državna cesta D35 Varaždin – Ivanec – Đurmanec – Krapina
 • neposredna blizina željezničke pruge Ivanec – Golubovec
 • između autocesta Macelj-Zagreb i Varaždin-Zagreb
 • blizina graničnih prijelaza prema Sloveniji

Površina

 • 300 tisuća m2, sukladno urbanističkom planu Grada Ivanca
 • maksimalno slobodno za ulaganje : 185.000 m2
 • otkupljeno od privatnih vlasnika i odmah spremno za ulaganje : do  13.000 m2

Namjena

 • industrijski pogoni i postrojenja
 • velike radionice
 • ostalu industriju koja ne zagađuje

Ciljevi

 • povećanje broja novootvorenih radnih mjesta u industrijskom sektoru
 • povećanje broja ulagača
 • povećanje prepoznatljivosti ivanečkog kraja kao ulagačkog odredišta

Planirani broj tvrtki: do 10
Sadašnji broj tvrtki:  6

Tvrtke u Industrijskoj zoni:

 • WENKER-KRIŽANEC d.o.o.
 • SOLIDA D.O.O.
 • IVKOM d.d
 • IVKOM-VODE d.o.o
 • IVKOM-PLIN d.o.o.
 • BGW d.o.o.

Dinamika realizacije:

 • Sukladno planu razvoja -2016-2020  

 

Prednosti:

 • povlastice i olakšice za investitore kod kupnje, gradnje i poslovanja

Izvori  financiranja projekta:

 • Grad Ivanec, Poslovna zona Ivane d.o.o., Eu-fondovi, nacionalni programi

Nositelj projekta:

 • Poslovna zona Ivanec d.o.o.

Prednosti  i mogućnosti industrijske zone

 • Dobar geografski položaj
 • Uređen urbanistički plan
 • Olakšice i povlastice za investitore
 • Konkurentne cijene zemljišta (uključuje komunalno opremanje zemljišta)
 •  Iskazan  konkretan interes za uključivanje u zonu
 • Mogućnost  prostornog širenja zonePodrška projektu na lokalnoj i nacionalnoj razini       
 • Primjeri realiziranih  uspješnih  domaćih  i  stranih  ulaganja u Varaždinskoj županiji
 • Povezivanje malih lokalnih poduzetnika sa  stranim  ulagačima - razvijanje partnerskih odnosa i širenje tržišta kupaca i dobavljača
 • Uspješna velika poduzeća (drvna, obućarska, mesna, graditeljstvo, prerada metala)- kvalitetna razvojna, kadrovska i sirovinska baza
 • Raspoloživa radna snaga za radno-intenzivne djelatnosti
 • Mogućnost financiranja iz EU fondova
 • Moderno zakonodavstvo koje jednako tretira domaći i strani kapital

Povlastice i olakšice: što nudimo investitorima?

Olakšice za greenfield ulaganja

•          KONKURENTNA CIJENA ZEMLJIŠTA – od 10-12 eura/m2

   uključeno komunalno opremanje zemljišta

usluga otkupa zemljišta uz sređivanje pravno - imovinskih odnosa za poznatog investitora

•100% oslobođenje plaćanja  komunalnog doprinosa (trajno)
•obročno plaćanje ugovorene cijene komunalnog opremanja - maksimalno do 5 godina, uz period počeka od 2 godine  
•umanjenje cijene komunalnog opremanja od 5% na ukupnu cijenu komunalnog opremanja, uz uvjet jednokratnog plaćanja kod sklapanja ugovora o komunalnom opremanju
 
•100% oslobođenje od plaćanja  komunalne naknade za prvih 5 godina poslovanja, od trenutka stavljanja objekta u funkciju
•100% oslobođenje plaćanja troškova prenamjene zemljišta (prilikom ishođenja građevinske dozvole)
•obaveza izgradnje objekta i početka poslovanja u roku od dvije godine od sklapanja  ugovora
•rezervacija zemljišta na rok od godinu dana, bez naknade, uz obavezu sklapanja predugovora o kupoprodaji predmetnog zemljišta 
•mogućnost prilagodbe veličine čestica potrebama investitora
•mogućnost prijenosa olakšica i povlastica na trećeg (novog investitora ili najmoprimca) uz uvjet reguliranja istih kroz uređenje međusobnih odnosa postojećeg investitora, novog investitora (najmoprimca), Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o. 

 

Olakšice za brownfield investicije

•         100% oslobođenja od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina

•         15% umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa

•         obročna otplata komunalnog doprinosa

Administrativne Usluge

 • priprema i provedba EU projekata za investitore u zoni po povlaštenim cijenama
 • stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji  investicije
 • pomoć investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama
 • organizacija besplatnih edukacija, savjetovanja i raznih oblika promidžbe investitora 
 • članstvo u Poslovnom klubu Ivanec


Što kupujete kad plaćate cijenu komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec?

 • isplaniran teren i uređen okoliš
 • uređenu oborinsku odvodnju i mrežu  kanalizacije
 • uređene vodovodne instalacije na parcelu - priključni cjevovodi, hidrantska instalacija
 • uređene priključne vodove za struju do parcela
 • instalaciju plinskih priključaka
 • uređene DTK i telefonske priključne instalacije
 • isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupi te  uređene zelene površine
 • javnu  rasvjetu

Kontakt osoba: direktor Lana Labaš, mr.sc.oec.

E-Mail: lana.labas@ivanec.hr

Tel: +385 42 492 870

POPIS ČESTICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI IVANEC.pdf