"Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra - Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Naziv projekta: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren rješavanju problema nedostatka savjetodavnih usluga i stručnih poslovnih znanja na tržištu, budući da navedeni problemi posljedično onemogućuju daljnji rast i razvoj MSP-ova. Projektom Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o. povećat će se ponuda savjetodavnih i stručnih usluga kako bi se svim postojećim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, a koje su ključne za rast i razvoj poslovanja. Na taj će se način unaprijediti njihova gospodarska uspješnost i ojačat će se njihova tržišna pozicija. Tijekom provedbom projekta provest će se novo osmišljene visokokvalitetne usluge. Poslovna zona Ivanec d.o.o. kroz predmetni je projekt osigurala sljedeće usluge: održavanje specijaliziranih poslovnih edukacija za MSP-ove koje imaju za cilj ojačati poslovne kompetencije poduzetnika, poslovno mentorstvo u svrhu prenošenja profesionalnog iskustva na poduzetnika početnika, izrada online kataloga u svrhu web promidžbe i bolje prepoznatljivosti poduzetnika na domaćem i stranom tržištu, B2B susrete u svrhu poslovnog povezivanja i razmjene dobre prakse te javne tribine u svrhu podizanja poduzetničke svijesti o temama iz područja gospodarstva.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je osigurati kvalitetnu savjetodavnu i stručnu podršku postojećim i novoosnovanim MSP-ovima s ciljem unaprjeđenja njihove gospodarske uspješnosti i konkurentnosti. Tijekom provedbe projekta uvest će se pet novih savjetodavnih i stručnih usluga koje će poduzetnici koristiti za jačanje svojih stručnih poslovnih kompetencija. Nove vrste usluga podijeljene su u deset tipova. Provedbom projekta Poslovna zona Ivanec d.o.o. proširit će spektar svojih usluga, a čime će ojačati svoju poziciju i prepoznatljivost na širem tržištu. Nove usluge pružat će se zainteresiranim poduzetnicima s područja grada Ivanca, Varaždinske te susjednih županija, ali i šire. Konkretno, kroz projekt je planirano da će  nove usluge koristiti  minimalno 250 poduzetnika (od čega 45 poduzetnika početnika) te će ih još  300 biti uključeno u projektne aktivnosti preko različitih kanala informiranja i savjetovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta: 522.957,53  kuna
Prihvatljivi troškovi: 
513.678,90 kuna
Bespovratna sredstva: 
436.561,26 kuna
Razdoblje provedbe projekta za radove: lipanj 2018. godina do studeni 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija: mr.sc.oec Lana Labaš, direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o.
T: +385 42 492 870
E: lana.labas@ivanec.hr

Dodatne informacije o natječajima i fondovima Europske unije dostupne su na sljedećim linkovima:  https://strukturnifondovi.hr/


Galerija