Usluge

I.AKTIVNOSTI


1. Programi potpore i benefita

 • vezani su uz investicije, privatno poduzetništvo, promidžbu gospodarskih potencijala, provođenje gospodarskih projekata i suradnju s privatnim i javnim sektorom

2. Programi promicanja poduzetničke kulture

 • lokalna, nacionalna i međunarodan suradnja vezana uz gospodarstvo, poduzetništvo i investicije

3. Program usluga za poduzetništvo

 • programi sektora javnih poziva i suradnje na projektima vezanim uz vanjsko financiranje, EU fondove i provedbu EU projekata za potrebe poduzetnika i Grada Ivanca

4. EDUKACIJA I SAVJETOVANJE PODUZETNIKA

5. Programi usluga za javne korisnike

 • gradovi i općine, civilni sektor, građani, udruge, gradske institucije, javne institucije i asocijacije

II.USLUGE ZA PODUZETNIKE


1.Kod osnivanja poslovnog subjekta


 • Poslovno savjetovanje
 • Provjera poduzetničke ideje
 • Izrada poslovnog plana
 • Upoznavanje poduzetnika s državnim i lokalnim projektima razvoja poduzetništva
 • Upoznavanja poduzetnika s benefitima i povlasticama za investitore u Gradu Ivancu
 • Upoznavanje poduzetnika s najpovoljnijim kreditnim linijama, pomoć u pisanju zahtjeva za kredit
 • Razvoj projekata i vođenje klijenta kroz sve faze, od pripreme do implementacije
 • Ostala stručna i administrativna pomoć

2.Kod razvoja i širenja djelatnosti


 • Ciljana promocija poduzetnika i investitora
 • Usluge promidžbe prema ciljanim tržištima
 • Usluge istraživanja pojedinih tržišta - benchmarking
 • Informiranje i savjetovanje o nastupu na pojedinim tržištima
 • Podizanje konkurentske sposobnosti lokalnih poduzetnika u domaćem i međunarodnom okruženju
 • Izrada promidžbenih materijala i zastupanje poduzetnika u nastupu prema trećoj strani

3.Poslovno povezivanje - NETWORKING


 • Pružanje usluge pravovremene informiranosti poduzetnika u pogledu njihovih obaveza, prava i mogućnosti
 • Organiziranje i provođenje medijskih kampanja prema ciljanim skupinama poduzetnika
 • Organizacija sajmova, stručnih skupova, tematskih okruglih stolova, radnih sastanaka s gradonačelnikom i predstavnicima gradskih službi
 • Uključivanje i suradnja s drugim poduzetničkim i gospodarskim institucijama
 • Uređivanje interaktivne web stranice
 • Korištenje društvenih mreža
 • Razmjena dobre prakse i informacija među poduzetnicima
 • Povezivanje poduzetnika kroz članstvo u POSLOVNOM KLUBU IVANEC


4.Edukacija i savjetovanje


 • Organiziranje i provođenje programa edukacija i savjetovanja
 • Organiziranje mreže stručnjaka – edukatora i savjetnika
 • Omogućavanje veće dostupnosti savjetodavne podrške
 • Organiziranje poslovnih susreta i kongresa

5.Izrada projektnih prijedloga, savjetovanje za EU projekte, vođenje i provedba EU projekata

 • EU fondovi
 • Programi unije
 • Nacionalni natječaji ministarstva

III. USLUGE ZA JAVNE KORISNIKE


1.Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata

 • Izrada strategija i razvojnih planova
 • Izrada sektorskih studija
 • Investicijske studije
 • Cost Benefit analize

5.Izrada projektnih prijedloga, savjetovanje za EU projekte, vođenje i provedba EU projekata

 • EU fondovi
 • Programi unije
 • Nacionalni natječaji ministarstva