Usluge

AKTIVNOSTI PROJEKTNOG UREDA

Kroz rad Projektnog ureda, omogućene su kontinuirane, konzultantske usluge, koje karakterizira dostupnost (individualni rad sa zainteresiranima), stručnost, odgovornost, motiviranost i suradnja sa svim institucijama u području podrške klijentima. Potiče se i informira poslovne subjekte na korištenje fondova Europske unije i nacionalne programe za vlastiti razvoj i rast, s obzirom da je upravo jedan od ciljeva Projektnog ureda svim zainteresiranim poslovnim subjektima pomoći u unaprjeđenju njihovog poslovanja. Putem spomenutih usluga potiče se poduzetnike na nove investicije i ulaganja. Navedeno predstavlja nadogradnju postojeće suradnje Grada i Poslovne zone Ivanec d.o.o. s poduzetnicima i podrške u provođenju njihovih razvojnih inicijativa. Projektni ured usmjeren je na suradnju s poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima, udrugama, obrazovnim ustanovama, JLS-ovima i drugim zainteresiranim korisnicima pa su sukladno njihovim zahtjevima i potrebama definirane i same usluge Ureda. Iste podrazumijevaju provođenje aktivnosti, koje su usmjerene na pomoć u izradi strateških dokumenata, prijavne dokumentacije, različita tematska savjetovanja, edukacije i radionice sa svrhom razmjene poslovnih iskustava te osmišljavanje promotivnih aktivnosti s ciljem osiguranja vidljivosti na tržištu.
U nastavku je dan pregled programa rada Projektnog ureda Grada Ivanca.

PROGRAMI PROJEKTNOG UREDA:
1. INFORMIRANJE, SAVJETOVANJE, PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA
Aktivnosti:

 • Organizacija i provođenje programa savjetovanja, informiranja, pripreme EU projekata
 • Omogućavanje veće dostupnosti savjetodavne podrške
 • Organizacija i provođenje osposobljavanja i usavršavanja svih koji sudjeluju u prijenosu znanja
 • Razmjena iskustva i dobre prakse na svim razinama na području savjetovanja

PODAKTIVNOSTI:

 • Desk istraživanje-prikupljanje podataka sukladno klijentovim potrebama
 • Redovito informiranje i savjetovanje klijenata
 • Predlaganje prihvatljivog javnog poziva i izvora financiranja
 • Definiranje i razrada koncepta projekta
 • Pomoć pri definiranju i povezivanju s potencijalnim partnerima
 • Savjetovanje pri pripremi detaljnog plana aktivnosti
 • Vođenje profila na društvenim mrežama
 • Izrada poslovnih planova
 • Izrada investicijskih studija

2. PROGRAMI DIREKTNE POTPORE LOKALNOM GOSPODARSTVU
Aktivnosti:

 • Aktivna provedba lokalnih i nacionalnih programa potpore
 • Pružanje podrške poduzetnicima kako bi im se olakšao pristup aktualnim programima potpore
 • Organizacija i provođenje analize potreba za izvorima financiranja
 • Suradnja s kreatorima potpornih mjera s ciljem informiranja o potrebama poduzetnika

PODAKTIVNOSTI:

 • Izrada aplikacijskih obrazaca za prijavu projekata na EU fondove, nacionalne fondove i natječaje Ministarstava
 • Pomoć u izradi troškovnika
 • Savjetodavna pomoć kod samostalnog apliciranja na EU fondove i nacionalne izvore
 • Pomoć kod provedbe i praćenja projekta te izvještavanja o utrošku sredstava
 • Administrativne usluge

3. RAZVOJ I UNAPREĐENJE POTICAJNE PODUZETNIČKE KLIME
Aktivnosti:

 • Uspostava info točke koja će omogućiti pravovremenu informiranost poduzetnika
 • Organizacija i provođenje promo aktivnosti prema ciljanim skupinama
 • Suradnja s Poslovnim klubom
 • Uključivanje i suradnja s drugim institucijama na sličnim aktivnostima kako bi se učinci  multiplicirali
 • Uređivanje interaktivne web stranice
 • Korištenje društvenih mreža i drugih komunikacijskih alata
 • Organizacija tematskih okruglih stolova i seminara

PODAKTIVNOSTI:        

 • Promocija i osmišljavanje zajedničkog promotivnog materijala
 • Promocija investicijskih projekata
 • Vođenje profila na stranicama Poslovne zone Ivanec d.o.o. i Poslovnog kluba Ivanec i Poslovnog kluba online (https://poslovniklub-online.ivanec.hr/)
 • Vođenja profila u sklopu Poslovnog imenika grada Ivanca – IvanecBiz (https://www.ivanecbiz.com/)
 • Predstavljanje poduzeća na raznim sajmovima i poslovnim događanjima sukladno godišnjem planu predstavljana na sajmovima Grada Ivanca (kad sudjeluje Grad Ivanec ili Poslovna zona) - cca 3-4 sajma i poslovna događanja godišnje

4. EDUKACIJA
Aktivnosti:

 • Uspostava sustava i alata za provođenje analize potreba za edukacijom kod poduzetnika
 • Omogućavanje veće dostupnosti informativnih i edukacijskih programa
 • Organizacija i provođenje osposobljavanja i usavršavanje svih koji sudjeluju u prijenosu znanja
 • Razmjena iskustva i dobre prakse na svim razinama
 • Organiziranje mreže stručnjaka koji imaju praktična iskustva


PODAKTIVNOSTI:

 • Radionice o EU fondovima za različite ciljne skupine
 • Radionice i prezentacije o uvjetima prijave na  natječaje za EU fondove
 • E-poslovanje
 • Poslovno planiranje
 • Samozapošljavanje
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Osnivanje poduzeća
 • Osnivanje start-up-ova
 • Kako do bespovratnih sredstava
 • Kako promovirati vlastito poduzeće
 • Upravljanje poslovanjem
 • Tehnike pregovaranja
 • Upravljanje financijama poduzeća
 • Od poduzetničke ideje do realizacije (razvijamo projektne ideje za Vas)

1.Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata

 • Izrada strategija i razvojnih planova
 • Izrada sektorskih studija
 • Investicijske studije
 • Cost Benefit analize

5.Izrada projektnih prijedloga, savjetovanje za EU projekte, vođenje i provedba EU projekata

 • EU fondovi
 • Programi unije
 • Nacionalni natječaji ministarstva

Zadnje ažurirano: Ožujak 2021.,Poslovna zona Ivanec d.o.o.