Poslovna zona Ivanec - Istok

Poslovna zona Ivanec Istok dugogodišnji je projekt s kapitalnim ciljem okupljanja malog i srednjeg poduzetništva te njegova premještanja iz centra grada u posebnu zonu - naša je referenca uspješno odrađenog  posla.

Tridesetak investitora smjestilo se  na 200.000 četvornih metara posve komunalno opremljena zemljišta uz  uređene i asfaltirane prometnice i zelene površine, na odličnoj poziciji uz državnu cestu Varaždin-Ivanec-Krapina-Zagreb.

Povlastice i olakšice koje investitori koriste prilikom kupnje, gradnje ili poslovanja u prvih 5 godina, u praksi su nam pokazale optimalan način privlačenja ulagača. Uz profesionalan pristup i poslovnu podršku koju pružamo, stečena iskustva predstavljaju naš pristup razvijanju partnerskih odnosa.

U projekt razvitka Poslovne zone Ivanec-istok uloženo je 18 milijuna kuna, što je jedna od najvećih investicija takve vrste u Varaždinskoj županiji.

Investitori u zoni:

 • ITT d.o.o., Vladimira Nazora 28, Petrijanec
 • KREŠIMIR FUTURA d.o.o., Braće Radić 31, Beretinec
 • GRAMGOST d.o.o., Klenovnik 24, Klenovnik
 • SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ, Kaniža bb, Ivanec
 • IVANČICA d.d. Ul. Petra Preradovića 12, Ivanec
 • STIL PLET d.o.o., Trg hrv. Ivanovaca 4, Ivanec
 • LIMARSKI OBRT ŠKRBEC, Ivana Gorana Kovačića 5, Ivanec
 • ŽELJKO BEZAK, Matija Gupca 2, Lobor
 • IVAN BANFIĆ, Donja Voća 314, Donja Voća
 • HEW d.o.o., Rudarska bb, Ivanec
 • ŽUNAR d.o.o., Kaniža 37, Ivanec
 • GTP Đurasek d.o.o. Stažnjevec 42, Stažnjevec
 • HYDROMAT INŽINJERING d.o.o., Horvatsko 72, Ivanec
 • KLESARSTVO IVANEC d.o.o., Kukuljevićeva 13, Ivanec
 • METALNA GALANTERIJA CNC TOKARENJE, MLADEN BROZD, Veternica 42, Novi Golubovec
 • IBS d.o.o., Lančić 85, Ivanec
 • IZVOR PLAST d.o.o., Čalinec 134, Maruševec
 • OKTAN d.o.o., E. Kumičića 56, Ivanec
 • TRSTENJAČKI trgovina i usluge, L. Šabana 8, Ivanec
 • HELCOM TRADE d.o.o., Gospodarska 40, Varaždin
 • FRUK I PINTARIĆ d.o.o., Horvatsko 42, Klenovnik
 • POLJODOM d.o.o., Greda 180, Maruševec
 • DRVODJELAC d.o.o., Petra Preradovića 14, Ivanec
 • STIL TRANSPORTI, Zlogonje bb, Višnjica

U Poslovnoj zoni  Ivanec –istok ima čestica za prodaju koje su u privatnom vlasništvu, te tvrtka Poslovna zona Ivanec d.o.o. nudi mogućnost besplatnog povezivanja zainteresiranih investitora sa privatnim vlasnicima.

Za detaljnije informacije nam se slobodno obratite!

Kontakt osoba: direktor Lana Labaš, mt.sc.oec.

E-mail: lana.labas@ivanec.hr

Tel:+385 42 492 870

POPIS ČESTICA U POSLOVNOJ ZONI IVANEC ISTOK.pdf

 

Interaktivna karta Poslovne zone Ivanec - Istok

Minimize
 • Expand/Collapse
 • Expand/Collapse
 • Expand/Collapse

PETROL TRGOVINA D.O.O., ZAGREB, OTOK, OREŠKOVIĆEVA 3Dker

5059/1 - 2510 m2

DARABOŠ SLAVKO

kčbr 5058 - 986 m2

Still transport d.o.o.

kčbr. 5057 - 430 m2

BREGOVIĆ-GIDIJAN MLADEN, POŽGAJ NEVENKA, ČULJAK NADA

kčbr. 5056 - 428 m2

DARABOŠ SLAVKO

kčbr. 5055 - 604 m2

VIDEC STJEPAN

kčbr. 5054 - 520 m2

HALAMEK TEREZIJA

čkbr. 5053 - 428 m2

STANČIĆ JOSIP

kčbr. 5051 - 2163 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 5050 - 712 m2

FRIŠČIĆ RENATA

kčbr. 5049 - 1673 m2

UKRAS D.O.O.

kčbr. 5014 - 1712 m2

Still transport d.o.o.

kčbr. 5013 - 2429 m2

ŠIROKI NEVEN, ŠIROKI MLADEN

kčbr. 5012 - 2967 m2

DRVODJELAC D.O.O.

kčbr. 5011 - 5911 m2

IZVORPLAST D.O.O.

kčbr. 5000 - 2268 m2

POLJODOM D.O.O.

kčbr. 4973 - 9551 m2

BANFIĆ IVAN

kčbr. 4984 - 4653 m2

BANFIĆ IVAN

kčbr. 4987 - 3958 m2

ŽUNAR D.O.O.

kčbr. 4986 - 2962 m2

IVANČICA D.D.

kčbr. 4990 - 9015 m2

HYDROMAT-INŽENJERING D.O.O.

kčbr. 4992/1 - 6761 m2

GRAMGOST D.O.O.

kčbr. 4998 - 6350 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 4992/2 - 80 m2

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ

kčbr. 4965 - 4384 m2

AUTOTRANSPORT STJEPAN RADIĆ

kčbr. 4968 - 5668 m2

KROG IVANKA

kčbr. 4956 - 2456 m2

FRUK I PINTARIĆ D.O.O.

kčbr. 4931 - 5281 m2

BEZAK MTP D.O.O.

kčbr. 4947 - 5240 m2

IBS D.O.O.

kčbr. 4949 . 3517 m2

BREGOVIĆ JOSIP, VLASNIK OBRTA KLESARSTVO

kčbr. 4951 - 5699 m2

BREGOVIĆ JOSIP, VLASNIK OBRTA KLESARSTVO

kčbr. 4938 - 3669 m2

BREGOVIĆ JOSIP, VLASNIK OBRTA KLESARSTVO

kčbr. 4940 - 1742 m2

HELCOM TRADE D.O.O.

kčbr. 4941 - 1739 m2

ITT D.O.O. PETRIJANEC

kčbr. 4942 - 1683 m2

BREGOVIĆ ZLATKO

kčbr. 4944 - 1745 m2

OKTAN AUTO CENTAR, TONI KOČET

kčbr. 4933 - 3417 m2

HABEK BRANKO

kčbr. 4930/2 - 47 m2

HABEK BRANKO

kčbr. 4925 - 1022 m2

HABEK BRANKO

kčbr. 4921/3 - 310 m2

HABEK BRANKO

kčbr. 4919 - 1122 m2

HABEK IGOR, HABEK MATIJA

kčbr. 4924 - 589 m2

HABEK IGOR, HABEK MATIJA

kčbr. 4921/2 - 338 m2

HABEK IGOR, HABEK MATIJA

kčbr. 4918 - 1547 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 4922 - 381 m2

INEL-ELEKTRO D.O.O.

kčbr. 4900/27 - 3720 m2

INEL-ELEKTRO D.O.O.

kčbr. 4900/30 - 3409 m2

KRTANJEK MARTA

kčbr. 4900/28 - 2162 m2

KRTANJEK MARTA

kčbr. 4900/20 - 1099 m2

KRTANJEK MARTA

kčbr. 4900/18 - 174 m2

GPT ĐURASEK D.O.O.

kčbr. 4900/5 - 6551 m2

Danica Habek

kčbr. 4900/6 - 4121 m2

PEČEK FRANJO

kčbr 4900/1 - 3410 m2

HEW IVANEC D.O.O.

kčbr. 4900/21 - 12301 m2

STIL-PLET D.O.O.

kčbr. 4900/35 - 3943 m2

ŠKRBEC SLAVKO

kčbr. 4900/46 - 3922 m2

TRSTENJAČKI TRGOVINA I USLUGE D.O.O.

kčbr. 4900/72 - 3922 m2

DENAC SLAVKO

kčbr. 4900/148 - 1675 m2

BROZD MLADEN

kčbr. 4900/149 - 1717 m2

HEP

kčbr. 4900/13 - 318 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5017 - 275 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5018 - 461 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5019 - 556 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5020 - 524 m2

SURJAK IVAN

kčbr. 5021 - 542 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5022 - 538 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5023 - 211 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5024 - 205 m2

IVKOM-VODE D.O.O.

kčbr. 5025 - 474 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 2242/3 - 148 m2

HUĐ VIOLETA

kčbr. 5026 - 3114 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 5027 - 85 m2

SLAVICA PEČEK, KORALJKA RAJN

kčbr. 5028 - 2792 m2

PEČEK NADA

kčbr. 5029 - 1498 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 5030 - 1237 m2

KUŠEN NEVEN

kčbr. 5031 - 1724 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 5032 - 162 m2

PUTAREK DRAGUTIN

kčbr. 5033 - 381 m2

LANČIĆ RUDOLF

kčbr. 5034 - 430 m2

HALAMEK TEREZIJA

kčbr. 5035 - 210 m2

VIDEC STJEPAN

kčbr. 5036 - 281 m2

PEČEK STANKO

kčbr. 5037 - 466 m2

POŽGAJ NEVENKA, ČULJAK NADA, LEMAIĆ KRISTINKA, PEJAKOVIĆ EMINA, BREGOVIĆ-GIDIJAN RATKO

kčbr. 5038 - 311 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 5039 - 343 m2

TURČIN STJEPAN

kčbr. 5040 - 767 m2

VIDEC MIRKO

kčbr. 5041 - 265 m2

PEČEK STANKO

kčbr. 5042/1 - 286 m2

AL SAADI MARIJA

kčbr. 5043/2 - 166 m2

HABEK GORDANA

kčbr. 1/1 - 185 m2

HABEK GORDANA

kčbr 1/2 - 28 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 2/7 - 190 m2

GRAD IVANEC

kčbr 2/6 - 126 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 2/4 - 148 m2

TOPIĆ ĐURĐA

kčbr. 2/5 - 158 m2

TOPIĆ ĐURĐA

kčbr. 2/3 - 173 m2

ŽUPANIĆ ŠTEFANIJA

kčbr. 2/2 - 362 m2

TOPIĆ ĐURĐA

kčbr. 2\1 - 574 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 4/1 - 277 m2

HABEK IVAN

kčbr. 3/1 - 3988 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 25/1 - 300 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 26/1 - 166 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 27/1 - 157 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 28/1 - 147 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 29/1 - 328 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 30/1 - 166 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 31/1 - 34 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 32/1 - 453 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 33/1 - 378 m2

GRĐAN ŠTEFICA

čkbr. 34/1 - 978 m2

JAGETIĆ DAMIR, JAGETIĆ SINIŠA

kčbr. 35/1 - 652 m2

PEČEK STANKO

kčbr. 36/1 - 934 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 37/1 - 789 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 38/1 - 333 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 39/1 - 206 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 40/1 - 164 m2

GRAD IVANEC

kčbr. 41/1 - 168 m2