Poslovna zona Ivanec - Istok

Poslovna zona Ivanec Istok dugogodišnji je projekt s kapitalnim ciljem okupljanja malog i srednjeg poduzetništva te njegova premještanja iz centra grada u posebnu zonu - naša je referenca uspješno odrađenog  posla.

Tridesetak investitora smjestilo se  na 200.000 četvornih metara posve komunalno opremljena zemljišta uz  uređene i asfaltirane prometnice i zelene površine, na odličnoj poziciji uz državnu cestu Varaždin-Ivanec-Krapina-Zagreb.

Povlastice i olakšice koje investitori koriste prilikom kupnje, gradnje ili poslovanja u prvih 5 godina, u praksi su nam pokazale optimalan način privlačenja ulagača. Uz profesionalan pristup i poslovnu podršku koju pružamo, stečena iskustva predstavljaju naš pristup razvijanju partnerskih odnosa.

U projekt razvitka Poslovne zone Ivanec-istok uloženo je 18 milijuna kuna, što je jedna od najvećih investicija takve vrste u Varaždinskoj županiji.

Investitori u zoni:

 • ITT d.o.o., Vladimira Nazora 28, Petrijanec
 • KREŠIMIR FUTURA d.o.o., Braće Radić 31, Beretinec
 • GRAMGOST d.o.o., Klenovnik 24, Klenovnik
 • SOBOSLIKARSKI OBRT BREGOVIĆ, Kaniža bb, Ivanec
 • IVANČICA d.d. Ul. Petra Preradovića 12, Ivanec
 • STIL PLET d.o.o., Trg hrv. Ivanovaca 4, Ivanec
 • LIMARSKI OBRT ŠKRBEC, Ivana Gorana Kovačića 5, Ivanec
 • ŽELJKO BEZAK, Matija Gupca 2, Lobor
 • IVAN BANFIĆ, Donja Voća 314, Donja Voća
 • HEW d.o.o., Rudarska bb, Ivanec
 • ŽUNAR d.o.o., Kaniža 37, Ivanec
 • GTP Đurasek d.o.o. Stažnjevec 42, Stažnjevec
 • HYDROMAT INŽINJERING d.o.o., Horvatsko 72, Ivanec
 • KLESARSTVO IVANEC d.o.o., Kukuljevićeva 13, Ivanec
 • METALNA GALANTERIJA CNC TOKARENJE, MLADEN BROZD, Veternica 42, Novi Golubovec
 • IBS d.o.o., Lančić 85, Ivanec
 • IZVOR PLAST d.o.o., Čalinec 134, Maruševec
 • OKTAN d.o.o., E. Kumičića 56, Ivanec
 • TRSTENJAČKI trgovina i usluge, L. Šabana 8, Ivanec
 • HELCOM TRADE d.o.o., Gospodarska 40, Varaždin
 • FRUK I PINTARIĆ d.o.o., Horvatsko 42, Klenovnik
 • POLJODOM d.o.o., Greda 180, Maruševec
 • DRVODJELAC d.o.o., Petra Preradovića 14, Ivanec
 • STIL TRANSPORTI, Zlogonje bb, Višnjica

U Poslovnoj zoni  Ivanec –istok ima čestica za prodaju koje su u privatnom vlasništvu, te tvrtka Poslovna zona Ivanec d.o.o. nudi mogućnost besplatnog povezivanja zainteresiranih investitora sa privatnim vlasnicima.

Za detaljnije informacije nam se slobodno obratite!

Kontakt osoba: direktor Lana Labaš, mt.sc.oec.

E-mail: lana.labas@ivanec.hr

Tel:+385 42 492 870

POPIS ČESTICA U POSLOVNOJ ZONI IVANEC ISTOK.pdf