Pismo namjere za ulagače iz privatnog sektora - ponuda za prodaju komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec

PISMO NAMJERE - ponuda za prodaju komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. u svom vlasništvu imaju zemljište koje prema urbanističkom planu ulazi u zonu gospodarske i industrijske namjene i koje je sukladno razvojnoj strategiji grada predviđeno za greenfield ulaganja u razdoblju 2014-2020. U prvoj fazi  komunalnog opremanja   koja je upravo u tijeku uređujemo  infrastrukturu  za površinu od cca 13.000 m2  koju i nudimo potencijalnim investitorima uz direktne  pogodnosti i povlastice  kod kupnje zemljišta, izgradnje i ulaganja te prve godine poslovanja. Daljnje širenje do maksimalno 300.000 m2 predviđeno je sukladno iskazu interesa investitora.

Konkurentna cijena komunalno opremljenog zemljišta: 12 eura /m2.

 

U tu cijenu komunalnog opremanja ulazi kompletno - isplaniran teren i uređen okoliš,uređena oborinska odvodnja i mreža  kanalizacije,uređene vodovodne  instalacije na parcelu - priključni cjevovodi, hidrantska instalacija, uređeni priključni  vodovi za struju do parcela (trafostanica je u neposrednoj blizini, HEP-ovo postrojenje također),  instalacija  plinskih priključaka, uređene DTK i telefonske priključne instalacije, isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupi te  uređene zelene površine i javna  rasvjeta. Održavanje i čišćenje zajedničke infrastrukture uključeno.

 

Uvjeti izgradnje :

 

- izgradnja objekta gospodarske i proizvodne namjene

- najmanja dozvoljena površina čestice: 1.500 m2

- najveća dozvoljena  površina čestica-nije limitirano

- najmanja širina čestice : 20 m

- najveći koeficijent izgrađenosti:  50%

- najviša dozvoljena visina objekta -12 m

 

Direktne  povlastice i olakšice -što nudimo investitorima?

 

Olakšice za greenfield ulaganja

•      KONKURENTNA CIJENA ZEMLJIŠTA – od 10-12 eura/m2 (PDV uključen)

•usluga otkupa zemljišta uz sređivanje pravno - imovinskih odnosa za poznatog investitora

•100% oslobođenje plaćanja  komunalnog doprinosa (trajno)
•obročno plaćanje ugovorene cijene komunalnog opremanja - maksimalno do 5 godina, uz period počeka od 2 godine  
•umanjenje cijene komunalnog opremanja od 5% na ukupnu cijenu komunalnog opremanja, uz uvjet jednokratnog plaćanja kod sklapanja ugovora o komunalnom opremanju
 
•100% oslobođenje od plaćanja  komunalne naknade za prvih 5 godina poslovanja, od trenutka stavljanja objekta u funkciju
•100% oslobođenje plaćanja troškova prenamjene zemljišta (prilikom ishođenja građevinske dozvole)
•obaveza izgradnje objekta i početka poslovanja u roku od dvije godine od sklapanja  ugovora
•rezervacija zemljišta na rok od godinu dana, bez naknade, uz obavezu sklapanja predugovora o kupoprodaji predmetnog zemljišta 
•mogućnost prilagodbe veličine čestica potrebama investitora
•mogućnost prijenosa olakšica i povlastica na trećeg (novog investitora ili najmoprimca) uz uvjet reguliranja istih kroz uređenje međusobnih odnosa postojećeg investitora, novog investitora (najmoprimca), Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o. 

 

Olakšice za brownfield investicije

  • 100% oslobođenja od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina
  • 15% umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa
  • obročna otplata komunalnog doprinosa

Administrativne Usluge

  • priprema i provedba EU projekata za investitore u zoni po povlaštenim cijenama
  • stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji  investicije
  • pomoć investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama
  • organizacija besplatnih edukacija, savjetovanja i raznih oblika promidžbe investitora 
  • članstvo u Poslovnom klubu Ivanec 

 

Prednosti ulaganja na lokaciji Ivanec:

 

1. Lokacija-dobar geografski položaj-u jednoj od gospodarski najrazvijenih županija Hrvatske

- drugi po veličini grad u Varaždinskoj županiji, 22 km od Varaždina, 80-tak km od Zagreba

 

2. Planirane  djelatnosti::  industrijska postrojenja svih vrsta  (nezagađujuća  industrija), prednost radno intenzivnim  tvrtkama  zbog  dobre baze adekvatne  radne snage (u ukupnoj radnoj snazi  udio od 58 %  je srednjoškolski  kadar  sa prevladavajućim  prerađivačkim usmjerenjem)

 

3. Ukupno planirani broj tvrtki : do 18, različitih profila djelatnosti-prednost:mogućnost povezivanja sa drugim tvrtkama ili zajedničko ulaganje sa partnerima ili dobavljačima  na istoj lokaciji

 

4. Zona je aktivna – 6 tvrtki  već posluje  – komunalno poduzeće, tvrtka koja se bavi proizvodnjom solarne energije (privatno vlasništvo) i metaloprerađivačka tvrtka (privatno vlasništvo),elektroinstalacije (privatno vlasništvo)

 

5. Kvalitetna poduzetnička baza-privatno poduzetništvo - dugogodišnja tradicija u prerađivačkoj industriji - metaloprerađivačka (tvrtke HEW Ivanec d.o.o., Wenker-Križanec d.o.o., Itas d.d., Jedinstvo, Elkom Ivanec d.o.o.), građevinskoj (Mipcro d.o.o.), drvoprerađivačkoj (Drvodjelac d.o.o.), obučarskoj (Ivančica d.d.), prednost-mogućnost poslovnog povezivanja

 

6. Kvalitetna baza radne snage - u tvrtkama koje su tu registrirane mahom radi stručno profilirano i lokalno stanovništvo - prednost:niži troškovi dodatne edukacije zaposlenika i niži troškovi rada

 

7. Maksimalna ažurnost i brzina kod  ishođenja potrebnih dozvola i prateće dokumentacije  - kroz nekoliko dana

Prednost: rokovi  dobivanja građevinskih dozvola ispod hrvatskog prosjeka

 

Kontakt :

 

- Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec,

                         T:0038542404872,fax :0038542781103, www.ivanec.hr

                         Kontakt osoba: gradonačelnik Milorad Batinić, dipl.ing

 

- Poslovna zona Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec

                          T:0038542492-870, fax: 00385427811030, www.poslovna-zona-ivanec.hr

                          Kontakt osoba: direktor Lana Labaš, mr.sc.oec.,

                          lana.labas@ivanec.hr

 

Ažurirano: Ožujak 2021., Poslovna zona Ivanec d.o.o.