Najave i novosti

26 lipnja 2020

VLASNICI OBITELJSKIH KUĆA! Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

VLASNICI OBITELJSKIH KUĆA! Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dugo očekivani Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. 

Ciljevi ovog Javnog poziva su povećanje energetske učinkovitosti (EnU) postojećih obiteljskih kuća (OK), smanjenje potrošnje energije i emisija CO u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života.

Poziv je namijenjen fizičkim osobama, vlasnicima i suvlasnicima obiteljskih kuća koje će biti predmet energetske obnove. Obiteljska kuća, u smislu ovog Javnog poziva, je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

1) ima najviše tri stambene jedinice
2) ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Predmet energetske obnove mogu biti samo obiteljske kuće koje su zakonito izgrađene (legalizirane), bez obzira na godinu izgradnje. Vlasnik ili suvlasnik kuće moraju imati prijavljeno boravište u predmetnoj kući. 

Kao dio obavezne dokumentacije, potrebno je priložiti Energetski certifikat i Izvješće o provedenom energetskom pregledu. Certifikat mora biti izrađen od ovlaštenog certifikatora i prikazati kako kuća pripada energetskom razredu D ili niže, kako bi bila prihvatljiva za prijavu na natječaj. Osim certifikata i izvješća, potrebno je priložiti i detaljnu ponudu za radove i opremu od izvođača radova i dobavljača opreme i usluga, fotodokumentaciju postojećeg stanja te dokaze o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine. Također, Fond od prijavitelja traži dostavu ispunjenih izjava koje su dio projektne dokumentacije. Napominjemo kako je u slučaju ulaganja u fotonaponske elektrane potrebno izraditi Glavni projekt. 

Prihvatljiva su ulaganja u toplinsku izolaciju vanjske ovojnice (vanjski zid, ravni krov, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, kosi krov, pod), zamjenu vanjske stolarije, sunčane toplinske sustave, kotlove na sječku/pelete, dizalice topline te fotonaponske sustave. Svim građanima će Fond troškove sufinancirati u iznosu od 60%, pri čemu se neće sufinancirati izrada energetskih certifikata prije i poslije obnove ni izvješća o energetskom pregledu prije provedene energetske obnove. Što se tiče građana koji se nalaze u riziku od energetskog siromaštva, njima će Fond sufinancirati troškove u iznosu do 100%, a sufinancirat će se i izrada potrebne dokumentacije. Korisnike koji će se definirati kao građani u riziku od energetskog siromaštva predložit će nadležni Centar za socijalnu skrb. Za provedbu ovog Javnog poziva osigurano je ukupno 203 milijuna kuna.

Prijave se službeno podnose od 1. rujna 2020. godine od 9:00 sati isključivo elektroničkim putem preko sustava e-Prijave na javne pozive. Iako se prijave podnose od 1. rujna, s ispunjavanjem podataka u spomenutom sustavu moguće je započeti odmah. Važno je napomenuti da će Fond prijave obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, stoga je iznimno važno da se prijava podnese odmah po otvaranju.

Kako bi se građanima olakšalo financiranje vlastitog učešća u financiranju projekta, gradonačelnik Grada Ivanca Milorad Batinić predložit će Gradskom vijeću donošenje posebne mjere kojom bi Grad sufinancirao građanima projekte energetske obnove. 

Kako smo već javili, prema tome prijedlogu, građanima koji ostvare javnu potporu na natječaju Fonda, Grad će vlastito učešće u projektu sufinancirati u iznosu od 10%. Zakinuti neće biti ni građani koji se ne prijavljuju na javni poziv većenergetsku obnovu svojih kuća provode isključivo vlastitim sredstvima – njima će Grad Ivanec omogućiti da ostvare povrat sredstava u visini od 4%.

Poslovna zona Ivanec d.o.o., zajedno sa svojim specijaliziranim odjelom ,Projektnim uredom za EU fondove, stoji na raspolaganju svim zainteresiranim građanima za savjetodavnu pomoć kod prijave. 

Pozivamo građane da redovito prate službenu stranicu Grada Ivanca i Poslovne zone Ivanec d.o.o., gdje će se redovito objavljivati sve informacije vezane uz Javni poziv. 

S obzirom na velik interes građana, Poslovna zona Ivanec d.o.o. poručuje da će pripremiti i objaviti detaljne informacije i korak po korak upute za učitavanje i samu  prijavu projekata preko on line sustava, uz pripadajući hodogram aktivnosti, a sve to kako bi se građanima olakšalo korištenje sustava s kojim se prvi puta susreću i kako bi se maksimalno prevenirale poteškoće prijave po sistemu „najbrži prst“. 

Važni linkovi:

Cjelokupni tekst Javnog poziva i obrasci za prijavu

Sustav e-Prijave na javne pozive

Popis ovlaštenih certifikatora za izradu Energetskog certifikata

Kontakti Projektnog ureda za EU fondove

Informacije o dodatnom sufinanciranju od strane Gr

Print