Najave i novosti

2 svibnja 2023

Srijeda, 03.05 U 11:00h - OTVORENI PRISTUP Webinaru - Projekt "Mreže Mentora"

Srijeda, 03.05 U 11:00h - OTVORENI PRISTUP Webinaru - Projekt "Mreže Mentora"

u srijedu, 3. svibnja u 11:00 sati, webinar za poduzetnike početnike o mogućnostima besplatnog korištenja usluga mentora stručnjaka za poslovne procese i probleme u sklopu  programa Mreže mentora i poduzetnika 

Poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavlja s aktivnostima iz EU projekta BOND II, odnosno „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2“, s posebnim naglaskom na suradnju i potporu poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima. 

U tu svrhu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije , uz podršku lokalnih potpornih institucija, uspostavila je Mrežu mentora, koja okuplja više od 200 stručnjaka s područja cijele Hrvatske, a koji pokrivaju različita područja poslovne stručnosti. 

Mentori su sada na raspolaganju poduzetnicima početnicima, kojima je potrebna savjetodavna pomoć i podrška u pokretanju i razvoju poslovanja. Poduzetnici će sami moći odabrati mentora, prema području u kojima im je potrebno unaprijeđenije njihovih znanja i vještina, a broj sati definirat će se sukladno potrebama poduzetnika početnika.
Poslovna zona Ivanec d.o.o kao lokalna potporna institucija za poduzetnike, aktivno sudjeluje u organizaciji mreže mentora od samog početka, potaknula je mnoge iskusne poduzetnike i svoje suradnike da se uključe kao mentori, a sada će se aktivirati oko povezivanja mentora i poduzetnika početnika, da bi svrha mreže i prijenosa iskustva zaživjela u punom obimu. 

Ova je usluga za poduzetnike besplatna.

S ciljem detaljnog informiranja poduzetnika početnika o ovoj visokokvalitetnoj usluzi koja im je na raspolaganju, Poslovna zona će u srijedu, 3. svibnja u 11:00 sati, održati webinar na navedenu temu. 

Pozvani ste na sastanak u aplikaciji Microsoft Teams
Naslov: Webinar- projekt Mreže mentora i korištenju usluge mentora 03.05.2023. u 11:00h
Vrijeme: srijeda, 3. svibnja 2023. u 11:00:00 (srednjoeuropsko ljetno vrijeme)

Pridružite se na svojem računalu ili putem mobilne aplikacije

Kliknite ovdje za pridruživanje sastanku

Ukoliko imate tehničkih poteškoća s prijavom na webinar kontaktirajte nas na mail projektni.ured@ivanec.hr  ili na broj telefona 042/645 – 435. 

Print