Najave i novosti

1 rujna 2021

Raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2021. godinu

Raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2021. godinu

Grad Ivanec danas je raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2021. 

Njime su zainteresirane pravne i fizičke osobe pozvane da Gradu podnesu prijave za dodjelu bespovratnih potpora koje su usmjerene poticanju svih koji se bave ili se žele baviti turizmom na području grada Ivanca.

Pravo na ostvarivanje prava iz ovoga Programa mogu ostvariti: fizičke osobe registrirane za turističku djelatnost,obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju registriranu dopunsku djelatnost iz turizma, subjekti gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za obavljanje turističke djelatnosti tepoduzetnici-početnici koji će tek započeti s obavljanjem djelatnosti (bez obzira na način kasnije registracije, a što će naknadno dokazati).

 

 

 

Potpore su opsežne, konkretne i vrlo stimulativne, a dodjeljuju se u obliku:

Financijske potpore

1. oslobođenje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa, i to za:

  • objekte iz skupine hoteli u visini od 15% utvrđene visine komunalnog doprinosa, 
  • objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u visini od 40% utvrđene visine komunalnog doprinosa, 
  • ostale objekte iz sektora ugostiteljstva u visini od 15% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

2. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u potpunosti u razdoblju od 5 godina od stavljanja u funkcijuobjekta iz skupine hoteli, objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i ostalih objekata iz sektora ugostiteljstva.

3. oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor za period u kojem se obavlja turistička djelatnost

4. subvencija kamate iz kredita turističke namjenerealizirane najranije 2021. godine za ulaganja na području grada Ivanca

Ovom mjerom korisnici ostvaruju pravo na subvenciju u visini od 50% ugovorene kamate, u trajanju  od maksimalno 5 godina, za kredite maksimalne visine od 50.000,00 eura, odnosno 350.000,00 kuna.

5. povrat vodnog doprinosa u visini od 10% utvrđenog, odnosno uplaćenog iznosa za objekte iz skupine hoteli, objekte u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i na ostale objekte iz sektora ugostiteljstva

Potpore za administrativne, savjetodavne i usluge edukacije koje provodi poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o., i to za:

  1. priprema i provedba EU projekata po subvencioniranim cijenama za usluge koje provodi Poslovna zona Ivanec d.o.o. i Projektni ured za EU fondove
  2. besplatne administrativne i savjetodavne usluge
  3. besplatna stručna i savjetodavna pomoć u razvoju i realizaciji investicije
  4. pomoć poslovnim subjektima i iznajmljivačima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, te udruženjima poduzetnika
  5. organizacija besplatnih edukacija, savjetovanja i prikladnih oblika promidžbe
  6. članstvo i uspostavljanje mreže poslovnih kontakata u udruzi Poslovni klub Ivanec.

Besplatna usluga poslovnog savjetovanja i srodnih usluga poduzetničkog centra Poslovna zona Ivanec d.o.o., koje za korisnike mjera provodi sukladno  povjerenim djelatnostima gospodarstva od strane Grada Ivanca.

Potpore za promidžbu i marketing, i to:

1. subvencioniranje troškova nastupa na  gospodarskim manifestacijama na kojima sudjeluje Grad Ivanec, neovisno o mjestu održavanja manifestacije

2. subvencioniranje troškova nastupa na gospodarskim manifestacijama, sajmovima, neovisno o sudjelovanju Grada Ivanca

3. besplatna usluga promidžbe preko digitalnih kanala. Navedeno obuhvaća promociju putem jedinstvenog poslovnog imenika grada Ivanca – IvanecBiz

4. korištenje standardiziranog protokolarnog poklon paketa u svrhu promidžbe brenda Ivanec Planinarski grad 

Zainteresirani korisnici mogu koristiti neograničeni broj mjera po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije: pročelnica Maja Darabuš, 042 404 885, maja.darabus@ivanec.hr

Javni poziv za financijske potpore otvoren je do 15. prosinca 2021. godine.

Integralna verzija Javnog poziva i obrasci za prijavu dostupni su u prilogu ovoga teksta te sve zainteresirane molimo da javni poziv pažljivo prouče.   

Foto: Evina kuća, Lančić

Documents to download

Print