Najave i novosti

13 svibnja 2024

POTPORE GRADA I POSLOVNE ZONE MLADIM PODUZETNICIMA Poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima na raspolaganju više od 20 financijskih i nefinancijskih potpora

POTPORE GRADA I POSLOVNE ZONE MLADIM PODUZETNICIMA Poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima na raspolaganju više od 20 financijskih i nefinancijskih potpora

Poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. u svojim je svakodnevnim aktivnostima usmjeren na pružanje podrške ivanečkim poduzetnicima i razvoj ivanečkog gospodarstva.

Kao jedna od primarnih ciljnih skupina, za koju se pripremaju planovi potpora i aktivnosti, ističu se poduzetnici početnici, odnosno poduzetnici koji su registrirani i posluju manje od 3 godine. 

Posebna pozornost također se posvećuje potencijalnim budućim poduzetnicima, koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog poslovanja, kako bi im se odmah na početku poduzetničkih pothvata pružila sva potrebna podrška.  

Financijske i nefinancijske potpore

Poduzetnicima početnicima na raspolaganju su financijske i nefinancijske potpore (administrativne i savjetodavne te za promidžbu). 

Financijske potpore dodjeljuju se na temelju gradskog Programa dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva. 

Javni poziv za dostupne mjere je otvoren, a uključuje 9 pojedinačnih mjera namijenjenih isključivo poduzetnicima početnicima. U okviru potpora za razvoj digitalnih oblika poslovanja, prihvatljiva su ulaganja u izradu web stranice (sufinanciranje u visini 30% troškova ili max. 400 €), izradu web shopa (sufinanciranje u visini 20% troškova ili max. 665 €) te izradu mobilne aplikacije (do 10% ili max. 1.325,00 €). 

Potpora za najam poslovnog prostora odobrava se u visini 10% ugovorene cijene najma ili max. 660 € mjesečno, na 12 mjeseci. 

 

Ostale potpore

Osim ovih zasebnih mjera, osmišljenih kako bi se početnicimapružile dodatne mogućnosti ulaganja, oni mogu ravnopravno koristiti i ostale mjere iz Programa potpora, namijenjene svim poduzetnicima: subvencioniranje nastupa na sajmovima (do 50% ili max. 1.325,00 €) te subvencioniranje organiziranja i provođenja osnovne i dopunske izobrazbe za održivu uporabu pesticida. 

Poduzetnički inkubator

Za poduzetnike početnike postoji i mogućnost boravka u Poduzetničkom inkubatoru Ivanec, na 3 godine. 

Stanarima fizičkog inkubatora nudi se mogućnost zakupa ureda na 3 godine (prva godina besplatno, druga uz 25% cijene zakupa, a treća uz 50%). Svi ostali troškovi, poput režija i administrativnih usluga savjetovanja, također su 100% subvencionirani od strane Grada Ivanca. Stanari mogu koristiti i dvoranu i coworking prostor bez naknade. 

20 raznih potpora

Stanarima Virtualnog inkubatora, o kojem će više riječi biti u nastavku teksta, na raspolaganju je zakup virtualnog prostora/platforme na rok od 3 godine - bez naknade za prve tri godine, mogućnost registracije poslovne adrese, korištenje konferencijske dvorane i coworking prostora, savjetodavne usluge, osiguranu tehničku i digitalno/virtualnu podršku i dr.

Nefinancijske potpore tako uključuju savjetodavnu i informativnu podršku, edukacije, potpore za marketing i promidžbu, networking. 

Poduzetnicima početnicima je također na raspolaganju besplatno informiranje o svim dostupnim EU i nacionalnim javnim pozivima, kao i priprema i provedba projekata po subvencioniranim cijenama.

Ukupno, poduzetnicima početnicima i budućim poduzetnicima, na raspolaganju je više od 20 mjera potpora. 

Potpore, uključujući i brojne olakšice i oslobođenja, dostupne su i poduzetnicima početnicima u turizmu, temeljem Programa dodjele bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu. 

Kontinuirana podrška

Aktivnosti edukacije, savjetovanja i informiranja poduzetnika početnika provode se kontinuirano, kroz sastanke i edukacije – uživo u Poduzetničkom inkubatoru ili online putem webinara te slanjem mailova i newslettera s bitnim informacijama, primjerice o novim otvorenim natječajima. 

U tu svrhu izrađena je i kontinuirano se ažurira baza poduzetnika početnika, u suradnji s institucijama poput HZZ, HGK i HOK i Hamag Bicroa. Baza u prosjeku sadrži 160 poduzetnika početnika, a riječ je uglavnom o malim obrtima.

Certifikat za pružanje usluga standardiziranogsavjetovanja poduzetnika početnika

Tijekom 2023. godine, poduzetnicima početnicima su omogućene dodatne edukacije i savjetovanja kroz sudjelovanje Poslovne zone u procesu certificiranja za pružanje standardiziranih usluga savjetovanja. 

U 9 edukacija različitih sadržaja sudjelovalo je 177 polaznika,prosječno između 15 i 20 po radionici, kojima je tako omogućeno stjecanje novih znanja i vještina, dok je Poslovna zona stekla certifikat koji dodjeljuje Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Također, 10 početnika primilo je mentorstvo renomiranih stručnjaka kroz Mrežu mentora. 

Ovaj proces zahtijeva recertifikaciju, tijekom koje će se u budućnosti razviti i staviti na raspolaganje nove usluge za poduzetnike početnike. 

Online platforme i digitalni alati za podršku 

Tijekom godina, a sukladno trendovima i uočenim potrebama, uspostavljena su 3 digitalna alata namijenjena podršci cijelom gospodarstvu, a naročito su važni i korisni za poduzetnike početnike. 

Početnicima, posebice onima koji nemaju vlastite web stranice, oglašavanje i vidljivost na internetu omogućeni su uspostavom Poslovnog imenika Grada Ivanca (IvanecBiz), platforme na kojoj mogu izraditi svoj profil s najvažnijim informacijama za sve zainteresirane kupce i klijente. Platforma broji 300-tinjak korisnika.  

U razdoblju od 2018., uspostavljene su digitalne platforme Poslovni klub online i Virtualni inkubator Ivanec, namijenjene povezivanju, razmjeni iskustava i ideja, promociji i razvoju postojećih, kao i budućih poduzetnika.

Virtualni inkubator i virtualna zajednica 

Tijekom 2023. godine razvijena je i u funkciju stavljena nova platforma, prije svega namijenjena podršci poduzetnika početnika – Virtualni inkubator Ivanec. 

Virtualni inkubator Ivanec pruža mogućnost mladim tvrtkama da razvijaju svoje poslovanje u digitalnom smjeru i na virtualnim platformama. 

Sve povezane usluge i potpore su 100% sufinancirane od strane Grada Ivanca - najam virtualnog prostora, registracija poslovne adrese, korištenje fizičke dvorane za sastanke i svakodnevni rad,  uz besplatni Wi-Fi i ostale pretpostavke neometanog rada te administrativne, poslovne, promidžbene i edukativne usluge kao potpora i najvažniji poticaj razvoju u prvim godinama.

Nastavak aktivnosti 

Statistike pokazuju da se godišnje na području Grada Ivanca registrira 40-ak novih poslovnih subjekata – poduzeća i obrta. Primjetno je i povećanje broja OPG-ova, a posebno veseli velik broj novih subjekata u turizmu – privatnih iznajmljivača. 

Za sve njih, kao nositelje gospodarskih aktivnosti u Ivancu u budućnosti, provodit će se brojne aktivnosti i u narednom razdoblju. 

Osim standardnih, poput edukacija i informiranja, ističe se aktivnost povezana s uspostavom Virtualnog inkubatora – stvaranje virtualne zajednice, koja predstavlja svojevrsnu nadogradnju platforme i znači mrežu zainteresiranih poslovnih subjekata, bez obzira na njihovu godinu registracije i vrstu djelatnosti. 

Cilj stvaranja poslovne virtualne zajednice je do kraja 2024. godine osigurati i oformiti funkcionalni mehanizam za brže, jednostavnije i jeftinije uspostavljanje poslovnih odnosa i kontakata između što većeg broja poslovnih subjekata. Početnicima će se tako omogućiti povezivanje s iskusnim poduzetnicima i mentorima, institucijama, fakultetima, mrežama investitora, te će moći proširiti bazu dostupnih ljudskih resursa, potencijalnih zaposlenika i koristiti brojne načine povezivanja i promocije. U konačnici, to će rezultirati razvijanjem poslovanja s manje troškova i u kraćem vremenu.

Pozivamo stoga sve poduzetnike početnike i buduće poduzetnike da sve informacije o Virtualnom inkubatoru i virtualnoj zajednici prate na web stranici: Virtualni inkubator IvanecFacebook stranici Poslovni Ivanec te LinkedIn profilu.

Print