Najave i novosti

30 prosinca 2021

POSLOVNA ZONA IVANEC Mogućnosti financiranja projekata i programa udruga iz EU fondova 2021. - 2027. god.

Sredstva iz nove Financijske perspektive (koja je važeća za razdoblje od 2021. do 2027. godine) dostupna su i organizacijama civilnog društva. Pritom je posebno važno istaknuti programe EU koji su namijenjeni upravo udrugama, njihovim aktivnostima te inovativnim i kvalitetnim projektima.

Ulaganja EU-a u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva:

  1. Pametnija Europa –  usmjerena je na inovacije, digitalizaciju, gospodarsku preobrazbu i potporu malim i srednjim poduzećima,
  2. Zelenija Europa – Europa bez ugljika, energetska tranzicija, obnovljivi izvori energije, te borba protiv klimatskih promjena,
  3. Povezanija Europa – razvoj održive, pametne, sigurne i intermodalne mreže TEN-T koja je otporna na klimatske promjene te promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti (Digitalizacija prometa, Biciklistička infrastruktura, Vozila čistog gradskog prometa),
  4. Socijalna Europa – odnosi se na podupiranje kvalitetnog zapošljavanja, obrazovanja, stjecanja vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi,
  5. Europa bliža građanima – odnosi se na poticanje integriranog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulturne baštine kao i sigurnosti u urbanim područjima te na lokalnoj razini, uključujući ruralna i obalna područja.

Važno je istaknuti kako je udrugama trenutno na raspolaganju Erasmus + program za 2022. godinu, a sve informacije kao i prioritetna područja te rokove možete pronaći na sljedećem linku:https://ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-podno%C5%A1enje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2022-godinu .

Za provedbu programa zadužena je Agencija za programe i mobilnost EU (nacionalna agencija), a primarni savjet udrugama koje u prethodnoj financijskoj perspektivi nisu koristile sredstva iz programa EU svakako je da se prvotno uključe u ulozi partnera te da kroz nove prilike grade svoje projektno iskustvo. Sa stečenim referencama svako će imati prilike postati prijavitelji, odnosno nositelji samih projekata.

Također, udrugama je trenutno na raspolaganju i program Europske snage solidarnosti.

Više informacija o samom programu, njegovim ciljevima i financiranju dostupno je na linku: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/sadrzaj/o-programu/opce-informacije/

Konkretno, Program pruža priliku mladima da doprinose društvu, volontiraju i rade za opće dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju te da istovremeno stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju svoje vještine.

Kako već i jest ustaljena praksa, sve prijave podnose se kroz uspostavljene online platforme, a registracija na iste potrebna je bez obzira je li udruga prijavitelj ili partner, registracija je sveobuhvatan proces za koji je također potrebno vrijeme te je isto potrebno uzeti u obzir kod planiranja prijava i definiranih rokova za prijave.

Podsjećamo udruge da će im na raspolaganju ostati i nacionalna sredstva za njihove projekte tijekom 2022. godine, a dodjeljivat će se upravo kroz javne pozive resornih ministarstva i agencija.

U najavi je natječaj Varaždinske županije: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2022. godini. Prema dosada dostupnim informacijama javni poziv otvorit će se 10. siječnja 2022. godine.

Također, udrugama će na raspolaganju biti i natječaji jedinca lokalne samouprave, koje i Grad Ivanec redovno raspisuje, te natječaji raspisani od velikih korporacija i poduzeća.

Sve informacije o novootvorenim natječajima Projektni ured za EU fondove redovito će i dalje  dostavljati ivanečkim udrugama, a sve u cilju što većeg broja prijavljenih i realiziranih projekata.

Više informacija o otvorenim natječajima i natječajima u najavim možete dobiti u Projektnom uredu za EU fondove na e-mail projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 482.

Inače, tijekom 2021. godine Poslovna zona Ivanec d.o.o. sa svojim je Projektnim uredom Grada Ivanca za EU fondove za ivanečke udruge izradila 27 projekata.

Administrativna  i savjetodavna  usluga  vođenja projekata pružena  je za  13 projekata udruga, od čega su tri  višegodišnja.

Zaposlenici su održali  22 individualna savjetovanja s predstavnicima udruga koje su bile zainteresirane za prijave na javne pozive.

Poslovna zona Ivanec d.o.o. održala je i jednu specijalističku edukaciju u sklopu EU - projekta Udruge Nada pod nazivom: „Društveno poduzetništvo i inovacije usmjerene mladima“, dotaknuvši se time vrlo interesantne i budućnosti okrenute teme  održivog društveno odgovornog poslovanja  na tržištu. 

Udrugama je poslano 15 newslettera vezanih uz otvorene javne pozive, pozive za uključivanje u gradske manifestacije i Dane otvorenih vrata EU projekta te ostale srodne događaje i aktivnosti.  

Print