Najave i novosti

26 listopada 2020

Poslovna zona Ivanec izradila „Brošuru za privatne iznajmljivače i one koji to planiraju postati“

Poslovna zona Ivanec izradila „Brošuru za privatne iznajmljivače i one koji to planiraju postati“

Grad Ivanec u suradnji s gradskom tvrtkom Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. i njezinim specijaliziranim odjelom za EU fondove Projektnim uredom, ove se godine tijekom listopada aktivno uključio u obilježavanje nacionalne akcije „Tjedan odmora vrijedan“.

Riječ je o akciji koju provodi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Ove godine akcija je održana od 16. do 25. listopada, a Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. akciju su obilježili kroz informativno – edukativne aktivnosti za turistički sektor i turističke djelatnike.Najznačajniji segment akcije svakako je izrađena informativna brošura: „Brošura za privatne iznajmljivače i one koji to planiraju postati“.

Sve aktivnosti zbog epidemiološke situacije provodile su se online i digitalno.Izrađena brošura na jasan i sveobuhvatan način obuhvaća sljedeće segmente: pokretanje turističkog poslovanja, popis dokumentacije koja je potrebna za pokretanje poslovanja te nadležne državne urede i tijela za registraciju i poslovanje u toj djelatnosti. 

Dio brošure posvećen je financijskim i administrativnim troškovima za registriranje kuće za odmor i poslovnog subjekta u funkciji turističke djelatnosti, ali i obvezama iznajmljivača kod daljnjeg poslovanja. Razrađene su i teme: uvjeti koje netko mora ispunjavati da bi postao iznajmljivač te vrlo aktualno – obveze iznajmljivača u uvjetima korona krize.

Brošure je za sve zainteresirane dostupna je na kraju članka te na web stranicama Poslovne zone Ivanec d.o.o., ali će isto tako biti poslana i na mail adrese iz baze klijenata koji posluju u navedenoj i srodnoj djelatnosti.Izrađena brošura samo je početni segment cijelog niza aktivnosti, materijala i sadržaja koji će biti dostupan ivanečkom turističkom sektoru, a koji su planirani za 2021. godinu.

Sve aktivnosti koje Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. provode usmjerene su na razvoj turizma na području grada Ivanca te su primarno povezane s aktualnim brendiranjem grada Ivanca kao Planinarskog grada.

U svrhu poticanja i jačanja turističke ponude aktualizirat će se i neki od najpoznatijih ivanečkih turističkih projekata poput Rent – a – kliet te će se za turistički sektor definirati zasebni lokalni poticaji i mjere.

U tom kontekstu Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec pozivaju sve zainteresirane fizičke osobe (građane) i ostale da se jave te da dostave svoje mail adrese i kontakte kako bi ih mogli imati uvrstiti u bazu podataka za daljnje praćenje materijala koji će se objavljivati. Javiti se možete Projektnom uredu Grada Ivanca na e-mail: projektni.ured@ivanec.h

Print