Najave i novosti

9 rujna 2022

Online Poslovni klub Ivanec – nove online usluge za korisnike

Online Poslovni klub Ivanec – nove online usluge za korisnike

Nakon što je krajem 2020. godine Grad Ivanec pokrenuo online Poslovni klub, s ciljem unapređenja i olakšavanja komunikacije poslovne zajednice preko digitalnih alata i platforme, tijekom rujna 2022. godine izvršena je nadogradnja sustava, koja je rezultirala novim dostupnim uslugama za sve korisnike.

Nove usluge predstavljaju trajno dostupne online edukacije po tematskim cjelinama vezanima uz gospodarstvo i turizam, u obliku medijateke koja će redovito ažurirati.

Na platformu online Poslovnog kluba učitani su materijali (prezentacije, dokumenti, videozapisi) s dosad održanih edukacija za turizam, a koje se kontinuirano provode posljednje dvije godine u organizaciji  poduzetničkog centra Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Prva tematska cjelina odnosi  se na turizam i namijenjena je privatnim iznajmljivačima i ostalim dionicima i poduzetnicima iz tog sektora. Edukacije za turizam nastavljaju se tijekom jeseni i zime 2022./2023. pa će se materijali za turizam i privatne iznajmljivače kontinuirano dopunjavati novim sadržajem. Osim  turizma i turističkog sektora, ostali predviđeni moduli bit će također uskoro dostupni, tematski namijenjeni poduzetnicima početnicima i start-upovima, a za sve ostale poduzetnike priprema se i objedinjeni materijal vezan uz financiranje programa i projekata iz EU fondova i ostalih vanjskih izvora.

Također, zahvaljujući brojnim edukacijama i radom s udrugama civilnog društva tijekom proteklih godina, dio novih online sadržaja bit će namijenjen i tom sektoru.

Ovako dostupni edukativni materijali omogućit će svim zainteresiranim korisnicima, bilo da je riječ o članovima poslovne zajednice, privatnim iznajmljivačima ili potencijalnim poduzetnicima, da prate edukacije i prouče materijale u trenutku kada njima to odgovara, odnosno ako nisu bili u mogućnosti pratiti edukacije u trenutku kada su se održavale. Svi materijali bit će trajno dostupni na platformi, a svaka objavljena cjelina imat će i poseban dio koji se odnosi na sažeta najčešća pitanja i odgovore.

Osim već provedenih edukacija, dostupnima će se učiniti i sve buduće slične aktivnosti i prateći materijali, kroz redovito ažuriranje i nadopunjavanje dostupnih sadržaja.

Podsjećamo, na platformi online Poslovnog kluba dostupni su i redovito se objavljuju i ostali dokumenti, izvješća, planovi, proračun, programi potpora i sl., odnosno službeni dokumenti Grada Ivanca koji su od interesa za poslovnu zajednicu i kojoj je na taj način omogućeno komentiranje i davanje prijedloga na objavljene planove.

Svaki novi korisnik koji želi pristupiti web platformi, treba se registrirati na sljedećoj poveznici: https://poslovniklub-online.ivanec.hr/

Prilikom registracije korisnik treba ispuniti osnovne podatke, poput imena i prezimena i službene mail adrese poduzeća/obrta. Nakon registracije, na mail koji je korisnik naveo stići će mu obavijest o uspješnoj registraciji. Nakon toga korisnik ima punu mogućnost pregleda dostupnog sadržaja i komentiranja/davanja sugestija na sadržaj koji je objavljen.

Za sve informacije obratiti se možete na kontakt broj Projektnog ureda – 042 645 – 435.

Print