Najave i novosti

30 listopada 2019

Održana posljednja edukacija u sklopu 523.000 kn vrijednog EU projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Održana posljednja edukacija u sklopu 523.000 kn vrijednog EU projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o.

U konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec za sve zainteresirane poduzetnike, poduzetnike početnike, obrtnike i start up tvrtke održana je edukacija na temu „Čitanje financijskih izvješća i pokazatelji uspješnosti poslovanja“.

Dvodnevna edukacija održana je u sklopu EU projekta „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.“

Edukacija o pripremi, razumijevanju i korištenju financijskih izvještaja i računovodstveno – knjigovodstvenih kategorija prilikom planiranja poslovanja bila je besplatna, budući da je sufinancirana bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

A upravo je održavanje specijaliziranih edukacija jedna od deset visokokvalitetnih usluga koje je Poslovna zona Ivanec d.o.o. zajedno s Projektnim uredom Grada Ivanca za EU fondove kreirala u sklopu predmetnog EU projekta.

Kroz dva dana trajanje edukacije polaznici su se detaljno upoznali s osnovnim financijskim kategorijama, financijskim izvještajima i analizama, omjerima i pokazateljima uspješnosti poslovanja.

Ovakva vrsta edukacije ujedno je jedan od oblika ulaganja u ljudske resurse, poboljšanje poslovnih kompetencija i vlasnika i zaposlenika tvrtke te je dio neophodnog cjeloživotnog učenja.

Edukaciju je održala renomirana stručnjakinja iz područja poslovnog savjetovanja Irma Dračić iz poduzeća CAD-ING.

Ovo je ujedno bila i posljednja edukacija koju je Poslovna zona realizirala u sklopu navedenog EU projekta, a koji je time ušao u finalnu fazu i službeno završava u studenom.

Ukupna vrijednost projekta, u sklopu kojeg se održava i navedena edukacija, jest 522.957,53  kuna, a od toga je Zoni bespovratno odobreno 436.561,26 kuna iz EU fondova.

Print