Najave i novosti

9 lipnja 2022

Održana edukacija „Institucionalna potpora Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta“

Održana edukacija „Institucionalna potpora Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta“

U konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec, u utorak je, 7. lipnja, održana još jedna u nizu edukacija namijenjenih sektoru turizma.

Edukaciju je organizirao poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. u suradnji s Gradom Ivancem i Turističkom zajednicom.

Edukacija, namijenjena privatnim iznajmljivačima te svima ostalima koji se direktno ili indirektno bave nekim vidom turističke djelatnosti, održana je na temu „Institucionalna potpora Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta“.

Sudionici edukacije, zainteresirani za ulaganja i razvoj u sektoru turizma, kroz pregled aktivnosti, usluga, potpora i javnih ulaganja te kroz praktične primjere informirani su o mogućnostima i vidovima potpore koje mogu ostvariti od strane Grada Ivanca, Turističke zajednice i Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Informacije u dijelu urbanističkih uvjeta za gradnju i razvoj turističkih kapaciteta okupljenima je pojasnio Stjepan Vincek, v. d. pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša Grada Ivanca.

Arhitektonske i građevinske preduvjete za uspješnu realizaciju izgradnje turističkih objekata objasnio je zamjenik gradonačelnika, arhitekt Marko Friščić.

Koje sve vrste potpora i olakšica od strane Grada Ivanca i Poslovne zone su dostupne za razvoj turističke djelatnosti, okupljenima je iznijela direktorica Poslovne zone Lana Labaš.

V. d. predsjednika Turističke zajednice Grada Ivanca Boris Jagetić Daraboš informirao je polaznike o ulozi TZ-a u potpori razvoju turizma te aktivnostima koje su u tijeku i u najavi realizacije za 2022. i  2023. godinu, dok je voditeljica za pripremu EU projekata Ivana Plahtarić iz Projektnog ureda za EU fondove dala pregled EU javnih poziva za nova ulaganja u turizmu za privatni sektor planiranih za razdoblje do kraja 2022. godine.

Teme edukacija definirane su na temelju povratnih informacija i prijedloga sudionika prethodnih edukacija, a polaznici su i ovaj put zamoljeni da predlože teme koje ih zanimaju ili smatraju da im nedostaje informacija.

Njihovi prijedlozi uzet će se u obzir kod definiranja sadržaja novog ciklusa edukacija, koje se nastavljaju ujesen.

Print