Najave i novosti

28 prosinca 2021

Mogućnosti financiranja projekata poduzetnika i obrtnika iz javnih poziva koji kreću od 2022. godine

Počevši s raspisima javnih poziva iz EU sredstava u 2022. godini, i dalje u cijeloj novoj Financijskoj perspektivi Europske unije od 2021. do 2027. godine poduzetnicima će na raspolaganju biti financijska sredstva iz sljedećih izvora:

 • Nacionalni plan oporavka i otpornosti
 • Višegodišnji financijski okvir
 • Programi Europske unije
 • Norveški fondovi

Prema najavama, prvi pozivi trebali bi krenuti krajem prvog, odnosno u drugom kvartalu iduće godine, to više što su inicijalne najave išle već za zadnji kvartal ove godine i prvi kvartal 2022.

Za svaki od poziva Poslovna zona Ivanec d.o.o. će organizirati  zasebno predstavljanje uvjeta prijave te inicirati sastanke s poduzetnicima u njihovim uredima i to u cilju individualne procjene i ocjene  mogućnosti i uspješnosti prijave njihovog projekta.

Iz EU fondova do 2030. godine dostupno je 24,26 milijardi eura, a temeljni nacionalni strateški dokument je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.

Najmanje 37% sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti usmjereno je na zelenu transformaciju i najmanje 20% na digitalnu transformaciju.

Iz Višegodišnjeg financijskog okvira sufinancirat će se također projekti s digitalnim i zelenim komponentama.

U nastavku donosimo pregled natječaja s vrstama projekata i troškova koji će se moći financirati:

 1. Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
 • Ukupno predviđena sredstva: 250.000.000 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: Mikro,  mala  i  srednja poduzeća  te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: unapređenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unapređenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

2) Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

 • Ukupno predviđena sredstva: 141.700.000 kuna
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Kupnja opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Investicije novoosnovanih poduzeća za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište.
 • Financiranje: pojedinačne potpore do 1.000.000 kn

3) Komercijalizacija inovacija

 • Ukupno predviđena sredstva: 380.000.000 kn za 95 MSP-ova
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.
 • Financiranje: između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu

4) Vaučeri za digitalizaciju

 • Ukupno predviđena sredstva: 75.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, vaučer za strategiju digitalnu transformaciju, vaučer za digitalni marketing, vaučer za kibernetičku otpornost, vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.
 • Financiranje: iznosi vaučera od 75.000 kn do 150.000 kn

5) Bespovratne potpore za digitalizaciju

 • Ukupno predviđena sredstva: 206.000.000 kn za 275 MSP-ova u tri poziva
 • Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja.
 • Financiranje: maksimalno 750.000 kn po projektu

6) Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora

 • Ukupno predviđena sredstva: 1.037.500.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Poduzeća u industriji
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Korištenje geotermalne energije u toplinarstvu, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji. Kroz mjeru bi se financiralo mjerenje potencijala i djelomično istražne radnje za 6 projekata vezanih uz korištenje geotermalne energije u toplinarstvu.

 7) Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

 • Ukupno predviđena sredstva: 277.695.360 kn
 • Prihvatljivi korisnici:
  • I. komponenta - pravne i fizičke osobe,
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:
  • I. komponenta – sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativni pogon,
 • Financiranje: komponenta I. - 160.000.000 kn

8) Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma:

 • Ukupno predviđena sredstva: 1.250.000.000 kn,
 • Prihvatljivi korisnici: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstvene, istraživačke institucije.
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća.

9) Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

 • Ukupno predviđena sredstva: 1.900.000.000 kn
 • Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća (mid-cap).
 • Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.
 • Financiranje: maksimalni iznos: MSP –7.500.000 kn, srednja poduzeća – 35.000.000
 • Intenzitet potpore: MSP-40%, srednja poduzeća-60%

Pozivamo sve zainteresirane potencijalne prijavitelje da se za više informacija o natječajima u najavi kao i o novoj Financijskoj perspektivi obrate Projektnom uredu za EU fondove na e-mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042 645 482 ili 042 645 485.

Informacije o najavljenim pozivima su svi ivanečki poduzetnici (preko 350 njih koji su na mailing listama Poslovne zone Ivanec d.o.o.) dobili u obliku newslettera, pa Poslovna zona poziva sve koji newsletter ne primaju, da joj dostave svoju mail adresu. Poziv se dakako, odnosi i na obrtnike i naročito, poduzetnike početnike.

Ove godine Projektni ured je pripremio i poslao 31 newsletter na temu gospodarstva, poduzetništva, EU fondova, najava edukacija, gradskih inicijativa  i poslovnih inicijativa na preko 1600 mail adresa poduzetnika iz cijele Varaždinske županije te na iste teme pripremio 36 članaka za objavu na webu.

Zaključno s mjesecom studenim, unatoč otežanim uvjetima zbog COVID pravila, obavio je i 100-tinjak individualnih poslovnih savjetovanja poduzetnika, predstavnika udruga, OPG-ovaca i građana.

Svim korisnicima naših usluga, klijentima, poslovnim partnerima i suradnicima Poslovna zona Ivanec d.o.o. želi ugodne blagdane te sretnu i uspješnu Novu 2022 godinu.

Print