Najave i novosti

3 svibnja 2024

GRAD IVANEC I POSLOVNA ZONA 15 godina podrške ivanečkim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima kroz aktivno predstavljanje na gospodarskim sajmovima

GRAD IVANEC I POSLOVNA ZONA 15 godina podrške ivanečkim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima kroz aktivno predstavljanje na gospodarskim sajmovima

Predstavljanjem turističkih i gospodarskih potencijala Grada Ivanca na nedavnom Gospodarskom sajmu u Varaždinu, nastavljena je 15 godina duga tradicija pružanja usluge predstavljanja na specijaliziranim sajmovima i manifestacijama koja je, kao dio gradskih potpora lokalnom gospodarskom sektoru, na raspolaganju poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima, udrugama i ostalima zainteresiranima.

Sudjelovanje na sajmovima izvrsna je prilika za predstavljanje vlastitih proizvoda i usluga, umrežavanje, sklapanje partnerstva i suradnju te izlazak na nova tržišta.

Važno je napomenuti da sajmovi ne znače samo puko izlaganje na štandu, već takva događanja prate bogati i kvalitetni prigodni programi, razna edukativna i informativna predavanja, okrugli stolovi, B2B susreti, a osim izlagača i posjetitelja, obilaze ih ugledni gosti, sponzori i delegacije.

Korištenje potpora na dva načina

Poduzetnici su tijekom godina imali mogućnost koristiti potporu na dva načina.

Grad Ivanec i poduzetnički centar Poslovna zona Ivanec d.o.o. omogućuju zajedničko predstavljanje na sajmovima, pri čemu  Grad Ivanec pokriva  troškove kotizacije i sve ostale troškove, zakupljuje štand,  a Zona priprema program, promo materijale i osigurava  kompletnu uslugu predstavljanja tijekom sajma.

Drugi vid potpore za sajmove predviđen je gradskim programima potpora za poduzetništvo i turizam. Programi potpora, kao i trenutačno otvoreni prateći javni pozivi za 2024. godinu,  predviđaju sufinanciranje troškova sudjelovanja na sajmovima, gospodarskim manifestacijama i izložbama u zemlji i inozemstvu u visini do 50% troškova, odnosno maksimalno 1.325,00 € po korisniku.

Početak potpora 2009. godine

Važnost sajmova i sličnih manifestacija Grad Ivanec je prepoznao još 2009. godine, kada je samostalno organizirao prvi Gospodarski sajam u Ivancu, u prostorijama Srednje škole. Zahvaljujući velikom angažmanu gradskih službi i gradske tvrtke, brojni izlagači su tijekom godina prepoznali kvalitetu sajma i odazivali se pozivu za sudjelovanje.

Tako je 2016. godine na sajmu sudjelovalo čak 80 izlagača iz gotovo svih dijelova kontinentalne Hrvatske pa je sajam preseljen u sam centar grada, pod šator ispred Gradske vijećnice.

Sajam se kontinuirano održavao do 2016. godine, kao dio Dana grada, i kroz tih osam godina na njemu je sudjelovalo gotovo 300 izlagača.

Važan sadržaj bio je poslovni dio sajma - okrugli stolovi i paneli o poduzetništvu, poslovne edukacije te organizacija poslovnih B2B susreta.

10 godina zajedno na Gospodarskom sajmu u Varaždinu

Od 2015. godine održava se Gospodarski sajam u Varaždinu, a Grad Ivanec, Poslovna zona i partneri na njemu sudjeluju svake godine.

Ovaj sajam najbolji je primjer zajedničkog predstavljanja. Pri tomu Grad i Zona zakupljuju štand te osiguravaju svu logističku i kadrovsku podršku, dok se suizlagači predstavljaju osobno, kroz fizičku prisutnost na štandu ili dostavom svojih promo materijala, izložbenih primjeraka proizvoda i sl.

Njihove materijale i proizvode zainteresiranim posjetiteljima predstavljaju zaposlenici Poslovne zone, dežurni na štandu.

Kako bi se svim subjektima pružila prilika za predstavljanje, kod nastupa na sajmu biraju se različite teme sudjelovanja: tako je jedne godine naglasak bio na proizvodnim industrijama, druge godine na promociji poduzetnika početnika, dok je proteklih godina naglasak na turističkim kapacitetima.

U skladu s intenzivnim razvitkom i pozicioniranjem brenda Ivanec - Planinarski grad, kao i posvećenosti razvoju turističkih potencijala na području grada Ivanca kroz brojne vidove potpora, prilika za predstavljanje dana je privatnim iznajmljivačima, ugostiteljima, hotelima, OPG-ovima koji imaju vlastite proizvode, kao i udrugama koje organiziraju manifestacije s izraženim turističkim potencijalom.

Prosječni broj suizlagača na izložbenom prostoru svake godine je 28 poduzetnika, pa govorimo o 280 suizlagača kroz desetak godina.

Sajmovi diljem Hrvatske

Osim sajma u Ivancu i Varaždinu, tijekom godina su gospodarski i turistički potencijali Ivanca predstavljeni i na brojnim sajmovima i manifestacijama poslovnog karaktera diljem Hrvatske. Na međunarodnom sajmu investicijskih projekata REXPO u Zagrebu Grad Ivanec, Poslovna zona i suizlagači iz poslovnog sektora sudjelovali su 4 puta.

Temeljem statusa nositelja certifikata povoljnog poslovnog okruženja (Business Friendly Certificate In South East Europe), Grad Ivanec je s partnerima sudjelovao na sajmu u Rijeci, u organizaciji Centra za lokalni ekonomski razvoj pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

U više navrata odrađeno je predstavljanje na Sajmu poslova u Varaždinu.

Na poziv Ministarstva gospodarstva, Grad Ivanec i Poslovna zona sudjelovali su 2018. godine na poznatom Proljetnom sajmu  u Bjelovaru/Gudovcu. Budući da je naglasak spomenutog sajma na poljoprivredi, tada su predstavljeni poljoprivredni potencijali, lokalni OPG-ovi i njihovi proizvodi, kao i usluge koje Poslovna zona nudi OPG-ovima prilikom prijava na javne pozive i natječaje.

Na najpoznatijoj međimurskoj turističkoj manifestaciji, Porcijunkulovo u Čakovcu 2023. godine, zajedno s TZ Grada Ivanca, uspješno su predstavljeni turistički potencijali i brend Ivanec Planinarski grad.

Poslovni uzlet Grada Ivanca

U partnerstvu Grada Ivanca i uglednog Poslovnog dnevnika, u 5 navrata je održan skup Poslovni uzlet Grada Ivanca.

Ova manifestacija održavala se s ciljem pružanja pomoći poduzetnicima u stjecanju dodatnih znanja i vještina kojima mogu postati uspješniji i konkurentniji na tržištu rada te upoznavanja s novim trendovima u svijetu poduzetništva.

Kao i sajmovima i drugim važnim događanjima u organizaciji Grada Ivanca, Poslovnom uzletu prisustvovali su predstavnici državnih institucija, ministarstava, županija, gradova i općina te poznati poduzetnici i poslovni savjetnici.

Uhodana praksa potpora se nastavlja

S obzirom na dosadašnji interes i uspješnu praksu, Grad Ivanec i Poslovna zona i u narednom će razdoblju nastaviti s potporama za sajmove, što se odnosi na zajedničke (i za korisnike besplatne) nastupe i predstavljanja, ali i sufinanciranje samostalnih nastupa zainteresiranih poduzetnika.

Kada je riječ o zajedničkom predstavljanju, svi potencijalni suizlagači će se prije određenog sajma pozvati na prijavu za sudjelovanje i pripremu promotivnih materijala i proizvoda koje žele predstaviti, izložiti ih te eventualno, prodavati, ako imaju proizvode koji su prigodni za sajamsku prodaju (primjerice proizvodi OPG-ova).

Za zainteresirane za samostalne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, trenutačno su otvoreni javni pozivi na koje se mogu prijaviti za sufinanciranje, a ovisno o vrsti registracije subjekta biraju Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima ili Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu.

Print