Najave i novosti

15 ožujka 2019

EU projekt: Davorin Štetner u Ivancu održao prvo individualno poslovno mentorstvo

EU projekt: Davorin Štetner u Ivancu održao prvo individualno poslovno mentorstvo

David Lukaček i Valentino Jovan iz poduzeća DIV PLASTIC d.o.o. prvi su poduzetnici početnici koji su u srijedu 13. ožujka sudjelovali u programu Poslovnog mentorstva, a kojeg organizira Poslovna zona Ivanec d.o.o. u sklopu projekta „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.“

Višesatnu individualnu edukaciju za mlade poduzetnike početnike održao je predsjednik udruge Crane Davorin Štetner. Riječ je o menadžeru s impresivnim referencama u radu s poduzetnicima početnicima i start up tvrtkama, a čiji su poslovni uspjeh, znanje i vještine prepoznati na međunarodnoj razini.

Vlasnici poduzeća DIV PLASTIC d.o.o. na početku programa predstavili su svoje poduzeće, a potom ih je Davorin Šetner kroz razgovor savjetovao te im je davao jasne sugestije i preporuke za prosperitetan i perspektivan razvoj daljnjeg poslovanja njihovog poduzeća. Razradili su i konkretne korake te su dobili i praktične zadatke, a koje će potom predstavit svojem mentoru. Specifičnost navedene visokokvalitetne usluge je u tome što se sa svakim poduzetnikom radi individualno, sukladno njegovim potrebama i afinitetima.

I dok je navedena usluga na tržištu vrlo vrijedna (oko 5.000,00 kuna) te od poduzetnika početnika zahtijeva izdvajanje znatnih financijskih sredstava, u sklopu projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o. ova je usluga besplatna.

Shodno navedenom, usluga Poslovnog mentorstva korisnicima pruža jedinstvenu mogućnost da od uspješnih poslovnih ljudi, tzv. poslovnih anđela, kroz individualan rad i pristup poduzetniku dobiju pragmatična teorijska i praktična znanja te konkretne odgovore i savjete.


Više informacija o mogućnosti sudjelovanja u programu Poslovnog mentorstva dostupno je ovdje.

Više informacija o udruzi Crane, poslovnim anđelima i Davorinu Štetneru moguće je pronaći na linku: http://crane.hr/ .

Podsjetimo, ukupna vrijednost predmetnog projekta u sklopu kojeg se održava i navedeno mentorstvo je 522.957,53  kuna, a od toga je Zoni bespovratno odobreno 436.561,26 kuna iz EU fondova.

 

Print