Najave i novosti

2 rujna 2021

DOBRA VIJEST ZA OBRTNIKE Ukinute upravne pristojbe za registraciju obrta

DOBRA VIJEST ZA OBRTNIKE Ukinute upravne pristojbe za registraciju obrta

Dobre vijesti od počeka rujna stižu za obrtnike. Naime, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja na snagu stupa nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi kojom se smanjuje broj tarifnih brojeva s 95 na 58.

Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi. Rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.
 
Ukidaju se pristojbe iz pojedinih posebnih područja, i to: gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva, katastarske pristojbe, pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

 

 

 


Od pristojbi za obavljanje djelatnosti ukidaju se pristojbe:

  • za upis obrta u Obrtni registar u iznosu 250,00 kn
  • za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice u iznosu od 250,00 kn
  • za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150,00 kn
  • za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru u iznosu od 40,00 kn

Zadržavaju se pristojbe za:

  • izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300,00 kn
  • za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150,00 kn.

Djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja unutarnjih poslova, prometne pristojbe, pristojbe u području zdravstva i pristojbe za zaštitu okoliša.
 
Ukidanjem navedenih pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna.

Više informacija o navedenoj temi dostupno je na OVDJE.

Print