Najave i novosti

10 veljače 2019

19. i 22. veljače u HGK Varaždin: Edukacija "Poslovno Planiranje"

19. i 22. veljače u HGK Varaždin: Edukacija „Poslovno planiranje“

 

U sklopu EU projekta Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o., održat će se dvodnevna edukacija za sve zainteresirane poduzetnike, obrtnike, a sadržaj i program edukacije posebno su namijenjeni poduzetnicima početnicima i start up tvrtkama.

Edukacija pod nazivom „Poslovno planiranje“ održat će se 19. i 22. veljače u Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijska komora Varaždin, a za sve zainteresirane ona je besplatna.

Navedena edukacija još je jedna od aktivnosti koje Poslovna zona Ivanec d.o.o. organizira uz potporu i u partnerstvu s HGK Varaždin. Kao i kroz nekoliko prethodnih suradnji na provedbi ovog projekta, HGK Varaždin će ustupanjem svoje dvorane za prezentaciju  omogućiti  da što veći broj poduzetnika koristi ovu novu visokokvalitetnu i vrijednu uslugu koja uvelike olakšava i unaprjeđuje poslovanje svakog poduzetnika ili obrtnika. Dobra poslovna suradnja rezultat je dugogodišnje uspješne, konstruktivne i partnerske sinergije potpornih institucija.

Ovakva vrsta edukacije je oblik ulaganja u ljudske resurse, poboljšanje poslovnih kompetencija i vlasnika i zaposlenika tvrtke te je dio neophodnog cjeloživotnog učenja.

Podsjetimo, ukupna vrijednost predmetnog projekta u sklopu kojeg se održava i navedena edukacija je 522.957,53  kuna, a od toga je Zoni bespovratno odobreno 436.561,26 kuna iz EU fondova.

Program dvodnevne edukacije je u privitku.

 

 


Documents to download

Print