Projektni ured za EU Fondove

 

Projektni ured za EU fondove

 • Lana Labaš, mr. sc. oec. Voditelj ureda 
  • (042) 492 - 870, lana.labas@ivanec.hr
 • Tamara Kljunić , mag.polit., Voditelj za pripremu i provedbu EU projekata, 
  • (042) 645 - 484, tamara.kljunic@ivanec.hr
 • Ivana Plahtarić, mag.oec., Voditelj za pripremu i provedbu EU projekata, 
  • (042) 645 - 483, ivana.plahtaric@ivanec.hr
 • Nikola Turčin, bacc.inf., Voditelj za pripremu i provedbu EU projekata, 
  • (042) 645 - 435, nikola.turcin@ivanec.hr
 • Marko Krobot, univ.bacc.inf., Voditelj za pripremu i provedbu EU projekata, 
  • (042) 645 - 485, marko.krobot@ivanec.hr

 

E-MAIL: projektni.ured@ivanec.hr 
FACEBOOK
INSTAGRAM

 

•Tamara Kljunić , mag.polit., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 484
•Ana Jagetić, mag.polit., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 482
•Ivana Plahtarić, mag.oec., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 483
•Gabrijela Paska, mag.oec., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 488
•Nikola Turčin, bacc.inf., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 435
•Ana Marija Veić, bacc.ing.evol.sust., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 486
•Marko Krobot, univ.bacc.inf., Voditelj za pripremu EU projekata, (042) 645 - 485

E-MAIL: projektni.ured@ivanec.hr

FACEBOOK: Projektni ured Grada Ivanca

FORUM: http://forum.ivanec.hr/