DOKUMENTI

U Narodnim novinama 32/2011 objavljen je Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Obveza objava Ugovora sklopljenih temeljem provođenja postupaka javne nabave iz navedenog Zaključka odnose na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su istovremeno i obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, što Poslovna zona Ivanec d.o.o. jest( temeljem 100% vlasničkog udjela Grada Ivanca).

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU i ispravak plana za 2020. godinu

PLAN RADA POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.-2021.

Brošura-Tržnica.hr

Documents to download

Obrazac-pregled ugovora

Plan javne nabave-2019-dopuna plana

Documents to download

PLAN RADA poslovne zone - 2020

Brošura - osnivanje poslovnog subjekta u koracima

Plan javne nabave za 2020. godinu

Documents to download

PLAN RADA poslovne zone - 2019

Documents to download

PLAN RADA poslovne zone - 2017

Documents to download

Plan javne nabave-2019

Documents to download

Plan javne nabave-2018-dopuna plana

Documents to download

Plan javne nabave-2018

Documents to download

PLAN RADA-Poslovne zone d.o.o.-2018.

Documents to download

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva-POSLOVNA ZONA

Organizacija za lokalni ekonomski razvoj

Documents to download

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - 2017. - jednostavna nabava - VAŽEĆE

Documents to download

Plan javne nabave za 2017. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2016. godinu

Documents to download

Odluke i pozivi

Plan javne nabave za 2015. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2014. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2013. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2012. godinu

Documents to download

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Izjava da nema sukoba interesa

Financijska izvješća

Katalog informacija

Poslovna zona - Planovi rada i zapisnici