DOKUMENTI

U Narodnim novinama 32/2011 objavljen je Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Obveza objava Ugovora sklopljenih temeljem provođenja postupaka javne nabave iz navedenog Zaključka odnose na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su istovremeno i obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, što Poslovna zona Ivanec d.o.o. jest( temeljem 100% vlasničkog udjela Grada Ivanca).

ANALIZA ANKETE - Turizam

Documents to download

Baza poljoprivrednih zemljišta na području Grada Ivanca

PLAN RADA POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.-2020-realizacija

Program mjera i potpora poduzetnicima radi smanjenja negativnih utjecaja na poslovanje izazvanih virusom COVID-19 (SV 72/20)

Documents to download

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU i ispravak plana za 2020. godinu

PLAN RADA POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.-2021.

Analiza ankete-zadovoljstvo uslugama Poslovne zone Ivanec d.o.o. - COVID19

PLAN RADA poslovne zone - 2020

Plan javne nabave za 2020. godinu

Documents to download

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva-POSLOVNA ZONA

Organizacija za lokalni ekonomski razvoj

Documents to download