DOKUMENTI

U Narodnim novinama 32/2011 objavljen je Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Obveza objava Ugovora sklopljenih temeljem provođenja postupaka javne nabave iz navedenog Zaključka odnose na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su istovremeno i obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, što Poslovna zona Ivanec d.o.o. jest( temeljem 100% vlasničkog udjela Grada Ivanca).

PLAN rada Poslovne zone d.o.o.-2023.

Documents to download

Plan javne nabave za 2023.

Documents to download

Antikorupcijski program PZI d.o.o.

Documents to download

PLAN RADA POSLOVNA ZONA IVANEC D.O.O.-realizacija

Program mjera i potpora poduzetnicima radi smanjenja negativnih utjecaja na poslovanje izazvanih virusom COVID-19 (SV 72/20)

Documents to download

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU i ispravak plana za 2020. godinu

Obrazac-pregled ugovora

PLANOVI RADA Poslovne zone Ivanec d.o.o.

Plan javne nabave za 2020. godinu

Documents to download

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva-POSLOVNA ZONA

Organizacija za lokalni ekonomski razvoj

Documents to download

Pravilnik o jednostavnoj nabavi - 2017. - jednostavna nabava - VAŽEĆE

Documents to download

Izjava da nema sukoba interesa

Katalog informacija