DOKUMENTI

U Narodnim novinama 32/2011 objavljen je Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Obveza objava Ugovora sklopljenih temeljem provođenja postupaka javne nabave iz navedenog Zaključka odnose na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su istovremeno i obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, što Poslovna zona Ivanec d.o.o. jest( temeljem 100% vlasničkog udjela Grada Ivanca).

ANALIZA ANKETE - Turizam

Documents to download

Baza poljoprivrednih zemljišta na području Grada Ivanca

Documents to download

Analiza ankete-zadovoljstvo uslugama Poslovne zone Ivanec d.o.o. - COVID19

Documents to download

Brošura-Tržnica.hr

Documents to download

Obrazac-pregled ugovora

Documents to download

Plan javne nabave-2019-dopuna plana

Documents to download

Brošura - osnivanje poslovnog subjekta u koracima

Documents to download

PLAN RADA poslovne zone - 2019

Documents to download

PLAN RADA poslovne zone - 2017

Documents to download

Plan javne nabave-2019

Documents to download

Plan javne nabave-2018-dopuna plana

Documents to download

Plan javne nabave-2018

Documents to download

PLAN RADA-Poslovne zone d.o.o.-2018.

Documents to download

Plan javne nabave za 2017. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2016. godinu

Documents to download

Odluke i pozivi

Plan javne nabave za 2015. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2014. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2013. godinu

Documents to download

Plan javne nabave za 2012. godinu

Documents to download

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Documents to download

Financijska izvješća

Documents to download

Katalog informacija

Documents to download

Poslovna zona - Planovi rada i zapisnici

Documents to download