Najave i novosti

13 svibnja 2020

Raspisan natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020

Raspisan natječaj za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva u sklopu programa Europa za građane 2014-2020

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske unije (EACEA) otvorila je natječaj u sklopu 2. cjeline - demokratski angažman i građansko sudjelovanje, programa Europa za građane. Riječ je o Mjeri 2.3. Projekti civilnog društva, s rokom prijave 1. rujna.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije, uključujući organizacije civilnog društva, obrazovne, kulturne ili istraživačke institucije. Druge organizacije koje sudjeluju u projektu mogu biti i javna tijela lokalne/regionalne uprave.

Projekt mora uključivati organizacije iz najmanje tri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.

Cilj natječaja je  financirati projekte koji okupljaju građane/ke u aktivnostima koje su izravno povezane s politikama Unije kako bi im se pružila prilika da aktivno sudjeluju u njihovom oblikovanju. Projektom treba poticati i organizirati promišljanje, rasprave ili druge aktivnosti povezane s temama višegodišnjih prioriteta Programa i predložiti praktična rješenja do kojih se može doći suradnjom ili koordinacijom na europskoj razini.

Važno je istaknuti kako je potrebno uključiti velik broj građana/ki, što podrazumijeva stvaranje transnacionalnih partnerstava i razvijanje mreža organizacija aktivnih u relevantnom području, koje direktno uključuju građane iz različitih društvenih skupina u procese odlučivanja na EU razini.Tema projekta mora se uklapati u jedan od višegodišnjih prioriteta:

  • Rasprava o budućnosti Europe i izazovi euroskepticizma,
  • Poticanje solidarnosti u vremenima krize,
  • Poticanje interkulturalnog dijaloga i međusobno razumijevanje te borba protiv stigmatizacije izbjeglica i manjinskih skupina

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR. Korisnik može dobiti iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

Projekt može trajati maksimalno 18 mjeseci.

Pozivamo Vas da se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ove natječaje javite Projektnom uredu za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-482.

 

x