Najave i novosti

12 ožujka 2020

INFO DAN Sportsko-rekreacijskim udrugama i klubovima predstavljeni natječaji za financiranje sporta

INFO DAN Sportsko-rekreacijskim udrugama i klubovima predstavljeni natječaji za financiranje sporta

U organizaciji Poslovne zone Ivanec d.o.o. i Projektnog ureda za EU fondove, a uz potporu Grada Ivanca, u srijedu, 11. ožujka, u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec održan je Info dan za sve udruge i ostale dionike iz sfere sporta koji djeluju na području grada Ivanca. 

Savjetovanje o mogućnostima i uvjetima financiranja iz nacionalnih i fondova Europske unije za projekte i aktivnosti iz područja sporta i rekreacije bila je tema održane informativne i interaktivne prezentacije.

Za dvadesetak sudionika prezentaciju su održali direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. mr. sc. oec. Lana Labaš i Nikola Turčin, voditelj za pripremu i provedbu EU projekata iz Projektnog ureda za EU fondove. 

Prisutnima su  predstavljeni strateški i zakonodavni okviri za razvoj sporta, financijska sredstva koja su im dostupna, a potom i programi koji su im na raspolaganju za sufinanciranje bespovratnim EU i nacionalnim sredstvima.  

Detaljno je predstavljen Erasmus + sport  program. 

Riječ je o programu Europske komisije koji je namijenjen isključivo poticanju i razvoju sporta. Predstavnici udruga upoznati su s prihvatljivim aktivnostima i troškovima, ciljevima, rezultatima, financiranjem i partnerstvima koja su nužna kod prijave takvog EU projekta.

Također, a što je posebno važno, predstavljene su i  mogućnosti financiranja za financijsku perspektivu 2021.-2027. (financijska perspektiva=proračun EU) koje će,sukladno najavama nadležnih tijela, za sam sport biti puno izdašnije i konkretnije nego do sada. 

Naime, sport će postati zaseban program i on će se tako i financirati iz strukturnih fondova namijenjenih Hrvatskoj pa su u tom kontekstu udruge pozvane da na ovaj podatak svrate posebnu pažnju kod planiranja i promišljanja svojih budućih projekata. 

Uz europske programe, udrugama i ostalim dionicima u sportu prezentirani su i nacionalni izvori bespovratnih sredstava, natječaji Središnjeg državnog ureda za šport te ministarstava koje u nekom svom segmentu djelatnosti podupiru sport.

Praktični dio prezentacije popraćen je predstavljanjem primjera dobre prakse s nacionalne razine. 

Pritom su, kroz konkretne primjere, udruge dobile informacije o tome koje su značajke dobrog programa i projekta te koje greške treba izbjegavati u pripremi projektne prijave.

Niz pitanja, prijedloga, komentara u otvorenoj diskusiji po završetku prezentacije pokazao je da ivanečke sportske udruge, klubovi i DSR-ovi imaju definirane potrebe, a time i potencijalne projektne ideje. 

Neki od sudionika predstavili su svoje, već provedene projekte sufinancirane bespovratnim EU i nacionalnim sredstvima, a koje su aplicirali upravo uz stručnu pomoć Projektnog ureda za EU fondove.

Svi klubovi i udruge pozvani su da koriste potporu Projektnog ureda te da apliciraju svoje projekte i programe kako im potencijalno visoka financijska sredstva namijenjena sportu više ne bi ostale nedostupna ili neiskorištena.

Važno je istaknuti kako Projektni ured za EU fondove za udruge s ivanečkog područja radi besplatno, što je potporaGrada Ivanca organizacijama civilnog društva.

 

x