Najave i novosti

26 rujna 2019

EU PROJEKT: Nastavljeno mentoriranje poduzetnika početnika od strane „poslovnog anđela“ Davorina Štetnera

EU PROJEKT: Nastavljeno mentoriranje poduzetnika početnika od strane „poslovnog anđela“ Davorina Štetnera

Jesenska shema usluge individualnog poslovnog mentoriranja, a koja se odvija u sklopu EU projekta Poslovne zone Ivanec d.o.o.  „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.“ nastavljena je u četvrtak, 26. rujna u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec.

Ivica Mudri, vlasnik poduzeća WOOD STOCK d.o.o. deseti je po redu poduzetnik početnik, koji je svoje novoosnovano poduzeće predstavio Davorinu Štetneru „poslovnom anđelu“, menadžeru s impresivnim referencama u radu s poduzetnicima početnicima i start up tvrtkama, a čiji su poslovni uspjeh, znanje i vještine prepoznati na međunarodnoj razini.

Primarne teme o kojima su mentor i poduzetnik razgovarali tijekom održanog savjetovanja odnosile su se na naplatu potraživanja i važnosti sklapanja ugovora o suradnji s klijentima. Također, poduzetnik je predstavio svoje dugoročne planove za širenje poslovanja te je kroz Poslovni plan razradio jasnu dinamiku realizacije zadanih ciljeva. S obzirom na jasne ciljeve i dobre početne rezultate poslovanja, mentor je pohvalio poslovni plan i način poslovanja novoosnovanog poduzeća.

Ovime je završena provedba usluge individualnog poslovnog mentorstva.

Više informacija o udruzi Crane, poslovnim anđelima i Davorinu Štetneru moguće je pronaći na linku: http://crane.hr/.

Podsjetimo, ukupna vrijednost predmetnog projekta u sklopu kojeg se održava i navedeno mentorstvo je 522.957,53  kuna, a od toga je Zoni bespovratno odobreno 436.561,26 kuna iz EU fondova.

 

x