Najave i novosti

18 rujna 2019

EU PROJEKT: Energetski park "HAPPY GARDEN" tema novog individualnog poslovnog mentorstva

EU PROJEKT: Energetski park  "HAPPY GARDEN" tema novog individualnog poslovnog mentorstva

S nizom ideje za razvoj posebnih oblika turizma „poslovnom anđelu“ Davorinu Šetneru, u srijedu, 18. rujna, u Poduzetničkom inkubatoru Ivanec predstavila se poduzetnica Suzana Kolarić. Naime, poduzetnica je kroz svoj poslovni plan i kratko uvodno obraćanje predstavila svoju poslovnu ideju otvaranja Energetskog parka  "HAPPY GARDEN".

Održano poslovno predstavljanje dio je usluge individualnog poslovnog mentorstva, a koja je samo jedna od ukupno deset visokokvalitetnih usluga koje Poslovna zona Ivanec d.o.o. pruža poduzetnicima u sklopu provedbe EU projekta „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.“

Davorin Štetner u sklopu poslovnog mentorstva poduzetnici je savjetovao kako da pokrene svoje poslovanje, s kojom turističkom ponudom se najbolje predstaviti i probiti na tržištu te s kojim financijskim kapitalom krenuti u razvoj turističkih potencijala, koje poduzetnica ima u svojem vlasništvu, a koja ujedno i želi razvijati.

Dobiveni savjeti i preporuke temeljeni su na praćenim tržišnim trendovima i realnim potrebama koje moderan način života stavlja pred svakog pojedinca, a koji je ujedno i potencijalni kupac ponuđenih turističkih usluga.

Provedba usluge individualnog poslovnog mentorstva nastavlja se 26. rujna.

Više informacija o udruzi Crane, poslovnim anđelima i Davorinu Štetneru moguće je pronaći na linku: http://crane.hr/.

Podsjetimo, ukupna vrijednost predmetnog projekta u sklopu kojeg se održava i navedeno mentorstvo je 522.957,53  kuna, a od toga je Zoni bespovratno odobreno 436.561,26 kuna iz EU fondova.

 

 

x