Industrijska zona Ivanec

Lokacija Industrijske zone Ivanec

 • industrijska zona Ivanec nalazi se uz glavne prometnice: državna cesta D35 Varaždin – Ivanec – Đurmanec – Krapina
 • neposredna blizina željezničke pruge Ivanec – Golubovec
 • između autocesta Macelj-Zagreb i Varaždin-Zagreb
 • blizina graničnih prijelaza prema Sloveniji

Površina

 • 300 tisuća m2, sukladno urbanističkom planu Grada Ivanca
 • maksimalno slobodno za ulaganje : 202.000 m2
 • otkupljeno od privatnih vlasnika i odmah spremno za ulaganje : do  30.000 m2

Namjena

 • industrijski pogoni i postrojenja
 • velike radionice
 • ostalu industriju koja ne zagađuje

Ciljevi

 • povećanje broja novootvorenih radnih mjesta u industrijskom sektoru
 • povećanje broja ulagača
 • povećanje prepoznatljivosti ivanečkog kraja kao ulagačkog odredišta

Planirani broj tvrtki: do 20
Sadašnji broj tvrtki:  3

Tvrtke u Industrijskoj zoni:

 • IVKOM d.d.
 • WENKER-KRIŽANEC d.o.o.
 • SOLIDA D.O.O.

Dinamika realizacije:

 • Sukladno planu razvoja -2016-2020  

 

Prednosti:

 • povlastice i olakšice za investitore kod kupnje, gradnje i poslovanja

Izvori  financiranja projekta:

 • Grad Ivanec, Poslovna zona Ivane d.o.o., Eu-fondovi, nacionalni programi

Nositelj projekta:

 • Poslovna zona Ivanec d.o.o.

Prednosti  i mogućnosti industrijske zone

 • Dobar geografski položaj
 • Uređen urbanistički plan
 • Olakšice i povlastice za investitore
 • Konkurentne cijene zemljišta
 •  Iskazan  konkretan interes za uključivanje u zonu
 • Mogućnost  prostornog širenja zonePodrška projektu na lokalnoj i nacionalnoj razini       
 • Primjeri realiziranih  uspješnih  domaćih  i  stranih  ulaganja u Varaždinskoj županiji
 • Povezivanje malih lokalnih poduzetnika sa  stranim  ulagačima - razvijanje partnerskih odnosa i širenje tržišta kupaca i dobavljača
 • Uspješna velika poduzeća (drvna, obućarska, mesna, graditeljstvo, prerada metala)- kvalitetna razvojna, kadrovska i sirovinska baza
 • Raspoloživa radna snaga za radno-intenzivne djelatnosti
 • Mogućnost financiranja iz EU fondova
 • Moderno zakonodavstvo koje jednako tretira domaći i strani kapital

Povlastice i olakšice: što nudimo investitorima?

Olakšice za greenfield ulaganja

•          KONKURENTNA CIJENA ZEMLJIŠTA – od 10-17 eura/m2 (PDV uključen)

•         smanjenje  cijene  zemljišta za novozaposlene (za  max. 2 eura)

•          100 % oslobođenje plaćanja od:

                                            komunalnog doprinosa  

                                      plaćanja  troškova prenamjene zemljišta

                                 plaćanja poreza na tvrtku u prvih 5  godina poslovanja

                                 plaćanja  komunalne naknade u prvih 5 godina poslovanja

•         početak poslovanja u roku od dvije godine od sklapanja ugovora

•         obročno plaćanje ugovorene cijene komunalnog opremanja - do 10 godina 

•         subvencija kamata na poduzetničke kredite

 

Olakšice za brownfield investicije

•         100% oslobođenja od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina

•         15% umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa

•         obročna otplata komunalnog doprinosa

Usluge

•         administrativna podrška u realizaciji investicije

•         stručne edukacije i savjetovanja za investitore

•         članstvo u Poslovnom klubu Ivanec

•         izdavanje dozvola u nekoliko dana

•         mogućnost  besplatnog posredovanja kod  kupnje zemljišta od privatnih vlasnika

Što kupujete kad plaćate cijenu komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec?

 • isplaniran teren i uređen okoliš
 • uređenu oborinsku odvodnju i mrežu  kanalizacije
 • uređene vodovodne instalacije na parcelu - priključni cjevovodi, hidrantska instalacija
 • uređene priključne vodove za struju do parcela
 • instalaciju plinskih priključaka
 • uređene DTK i telefonske priključne instalacije
 • isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupi te  uređene zelene površine
 • javnu  rasvjetu

POPIS ČESTICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI IVANEC.pdf