Javna nabava

U Narodnim novinama 32/2011 objavljen je Zaključak Vlade donesen na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi. Obveza objava Ugovora sklopljenih temeljem provođenja postupaka javne nabave iz navedenog Zaključka odnose na tijela javne vlasti koja to svojstvo imaju prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, a koja su istovremeno i obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, što Poslovna zona Ivanec d.o.o. jest( temeljem 100% vlasničkog udjela Grada Ivanca).

Plan javne nabave za 2016. godinu

Odluke i pozivi

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2012. godinu

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Izjava da nema sukoba interesa

Financijska izvješća

Katalog informacija

Poslovna zona - Planovi rada i zapisnici