Novosti

2 lipnja 2021

Online Poslovni klub - otvorena rasprava o programu potpora za turizam Grada Ivanca

Online Poslovni klub  - otvorena rasprava o programu potpora za turizam Grada Ivanca


Preko online platforme Poslovnog kluba Ivanec na raspravu je stavljen Program potpora za turizam Grada Ivanca, a koji je trenutačno i u proceduri javnog savjetovanja.

Cilj programa je da kroz gradske aktivnosti razvoja brenda "Ivanec - Planinarski grad”,  kroz tri skupine konkretnih financijskih i administrativno-promidžbenih  mjera  i olakšica potakne i ono što čini osnovu svake turističke destinacije - privatno poduzetništvo u turizmu.
Planirajući mjere, mislilo se i na velike iznajmljivače (na hotele, kampove, hostele, resorte), ali naročito na male iznajmljivače - privatne iznajmljivače i OPG-ove s turističkom ponudom, kako bi se potaknulo upravo malo poduzetništvo i takav tip turističke ponude, koji i čini osnovu kontinentalnog turizma.
U tu svrhu pripremljen je  i Vodič Rent-a-kliet, koji obuhvaća zakonske pretpostavke, financijske mogućnosti i programe potpora koje takvi iznajmljivači mogu koristiti, kao i niz praktičnih savjeta i informacija. 
Program potpora u turizmu Grada Ivanca  i vodič Rent-a kliet je namijenjen svima koji već posluju u turističkom sektoru, ali naročito onima koji u takvo ulaganje i pokretanje takvog oblika poduzetništva u turizmu tek kreću.

Gradu Ivancu  je  razvoj  turizma prioritet  te mu je cilju da u realizaciji  projekata u turizmu bude podrška i partner. Stoga se pozivaju svi zainteresirani da se sa svojim prijedlozima i sugestijama uključe u finaliziranje programa.
Tijekom srpnja održat će se i javna prezentacija novog programa i vodiča, pripremit će se edukacija za sve zainteresirane te će se i dalje, kroz cijelu 2021. godinu, provoditi ciljane edukacije za privatne iznajmljivače.
 
Vaše prijedloge i komentare  dostavljajte putem platforme Poslovnog kluba; svi će biti javni i vidljivi svim registriranim korisnicima.

Ukoliko još niste registrirani korisnik postupak prijave u nastavku: 

Platformi možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://poslovniklub-online.ivanec.hr 

Nakon registracije, koju ste obavili,  svoje komentare na dokumente  jednostavno utipkate u obrazac komentara ispod dokumenta kojeg komentirate. Svi su komentari i odgovori javni i vidljivi svim sudionicima. Na Vaše prijedloge odgovarat će gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, gradske stručne službe i Poslovna zona Ivanec d.o.o., ovisno o tematici.
 
Naravno, na komentare kolega poduzetnika, možete također i Vi dodatno komentirati. Cilj je da otvoriti i potaknuti razmjenu mišljenja kakva seprakticirala i na fizičkim sastancima Poslovnog kluba.
 
Svakako se odazovite, očekujemo i nadamo se da će ovakva praksa komunikacije dodatno unaprijediti naše dobre partnerske odnose koje preko Poslovnog kluba razvijamo dugi niz godina.
 
 

Print