Najave i novosti

27 svibnja 2022

NOVA EDUKACIJA Institucionalna potpora Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta

NOVA EDUKACIJA Institucionalna potpora Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta

Kao što je bilo najavljeno, Poslovna zona Ivanec d.o.o. uz suorganizaciju Grada Ivanca i  gradske Turističke zajednice, nastavlja s održavanjem specijalističkih edukacija namijenjenim privatnim iznajmljivačima te svima ostalima koji se direktno ili indirektno bave nekim vidom turističke djelatnosti (hotelijerima, ugostiteljima, vlasnicima pansiona, turističkim agencijama, vlasnicima OPG-ova, vlasnicima objekata koji nude uslugu smještaja i prehrane, planinarskim domovima i sl.).

Poziv posebno vrijedi za one koji tek pokreću svoju turističku djelatnost i kreću s ulaganjima.

Nova edukacija i informativna radionica održat će se 7. lipnja u 18.00 sati, u prostorijama Poduzetničkog inkubatora, Ulica Vladimira Nazora 6/II.

Tema radionice je: Institucionalna podrška Grada Ivanca razvoju privatnih turističkih kapaciteta - turističkih objekata i usluga u privatnom sektoru.

Cilj je sve zainteresirane za ulaganja i razvoj u sektoru turizma kroz pregled aktivnosti, usluga, potpora i javnih ulaganja te kroz praktične primjere informirati o mogućnostima i vidovima potpore koje mogu ostvariti od strane Grada Ivanca, Turističke zajednice i Poslovne zone Ivanec d.o.o.

 

Predviđeno trajanje radionice je 1,5 sati, prema sljedećem rasporedu:

1. Urbanistički uvjeti za izgradnju i razvoj turističkih kapaciteta (područja izgradnje prema prostornim planovima, preduvjeti i komunalna opremljenost lokacija, preduvjeti za korištenje gradskih potpora, razvojni planovi i sl.) - savjetnik u Upravnom odjelu za urbanizam i komunalne poslove Grada Ivanca, Stjepan Vincek, dip. ing. građ

2. Arhitektonski i građevinski preduvjeti za uspješnu realizaciju izgradnje turističkih objekata (zakonska regulativa, zelena gradnja, energetska učinkovitost, projektna dokumentacija, procedure i problemi kod izdavanja građevinskih dozvola i kako ih izbjeći i ostalo) - dogradonačelnik Grada Ivanca Marko Frišćić, mag.ing.arch.

3. Program financijskih i ostalih potpora razvoju turističke djelatnosti Grada Ivanca-pregled potpora, procedura prijave i korištenja potpora - direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o. Lana Labaš, mr. sc. oec.

4. Uloga Turističke zajednice Grada Ivanca u potpori razvoju turizma - usluge, aktivnosti i informacije koje zajednica pruža turističkim subjektima i gostima, pregled projekata i aktivnosti koje su u tijeku i u najavi realizacije za 2022. i  2023. godinu -v. d. predsjednika  Turističke zajednice Grada Ivanca, Boris Jagetić Daraboš

5. Pregled  EU javnih poziva za nova ulaganja u turizmu za privatni sektor planiranih za razdoblje do kraja 2022 godine - voditeljica za EU projekte u Projektnom uredu Ivana Plahtarić, mag. oec.

Radionica je planirana kao interaktivna, a naglaskom na diskusiju i pitanja sudionika.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Važno je istaknuti da teme prate konkretne prijedloge sudionika prethodnih edukacija, a koji već razvijaju svoju turističku djelatnost ili pak tek kreću u razvoj svojeg turističkog poslovanja.

Svi zainteresirani na radionicu se mogu prijaviti do petka, 3.lipnja do 12.00 sati.

Prijave se primaju na e-mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na broj telefona 042/645-482.

Print