Najave i novosti

10 siječnja 2018

POZIV VLASNICIMA NEIZGRAĐENIH PARCELA U POSLOVNOJ ZONI IVANEC ISTOK ZA DOSTAVU PODATAKA O PARCELAMA KOJE ŽELE PRODATI POTENCIJALNIM INVESTITORIMA

Kreće izrada kataloga parcela privatnih vlasnika u Poslovnoj zoni Ivanec istok namijenjenog potencijalnim investitorima. Grad Ivanec u suradnji s tvrtkom Poslovna zona Ivanec d.o.o. prodao je sve parcele u svom vlasništvu investitorima, završio komunalno opremanje prve četiri faze zone u cijelosti, te djelomično komunalno opremio i priveo svrsi komunalnu infrastrukturu i u V fazi .

Slijedom toga i učestalih upita potencijalnih investitora o mogućnostima ulaganja u Ivancu, te naročito za ulaganja u Poslovnoj zoni koja je na atraktivnoj lokaciji i visoko komunalno opremljena, te omogućuje investitoru izgradnju, priključke na infrastrukturu i pokretanje poslovanja u kratkom roku , uz olakšice i povlastice kod ulaganja, pozivamo vas , kao vlasnike parcela u zoni , da

UKOLIKO STE ZAINTERESIRANI ZA PRODAJU SVOJE ČESTICE POTENCIJALNOM INVESTITORU, podatke o parceli( broj čestice i veličinu), svoje kontakt podatke(ime , prezime i broj telefona),te prodajnu cijenu po m/2 dostavite Poslovnoj zoni Ivanec d.o.o. na raspolaganje.

Podatke ćemo koristiti za izradu kataloga zemljišta privatnih vlasnika, te ih uz Vašu pismenu suglasnost , koristiti u Vaše ime kod prvog kontakta sa potencijalnim investitorima. Katalog neće biti javan dokument, nego dostupan samo zaposlenicima Poslovne zone d.o.o. i Grada Ivanca.
Promidžba ulagačkih potencijala i aktivan pristup potencijalnim investitorima dio su poslovnih aktivnosti kojima se Poslovna zona d.o.o. redovito bavi.
Ukoliko ćete biti zainteresirani, Poslovna zona d.o.o. može sudjelovati i u daljnjim pregovorima, na način da Vam omogućimo prostor za sastanke sa investitorom, te savjetodavnu, informativnu pomoć i pomoć kod prevođenja na strani jezik kod pregovora o kupoprodaji.

Kompletna savjetodavna, administrativna i marketinška USLUGA I POMOĆ JE BESPLATNA, a u skladu sa programom potpora gospodarstvu koje Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. provode kao dio svoje dugogodišnje strategije jačanja lokalnih gospodarskih i investicijskih kapaciteta.

Sve podatke možete dostaviti, te se za svaku informaciju možete obratiti na mail: lana.labas@ivanec.hr ili na broj 042/492 870 , direktorici Lani Labaš mr.sc.oec.

Rok za dostavu podataka je 30.siječnja 2018. godine.

x