Najave i novosti

2 studenog 2018

Objavljen javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u RH

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv fizičkim osobama građanima za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako su:

  • vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,
  • imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi najkasnije na dan prije dana objave Poziva,
  • dostave Fondu Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog novog sustava,
  • prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,
  • ispunjavaju i druge uvjete Poziva i
  • sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Sredstva će se dodjeljivati fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

  • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (sustav na biomasu) ili
  • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje (sustav s dizalicom topline),

u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Da bi bile prihvatljive za prijavu na ovaj Poziv postojeće obiteljske kuće moraju biti zakonite (imati građevinsku dozvolu), imati više od 50% bruto podne površine namijenjene za stanovanje te zadovoljiti jedan od dva  navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove u iznosu do 35.000,00 kuna s PDV-om za sustav na biomasu ili do 45.000,00 kuna s PDV-om za sustav s dizalicom topline.

Opravdane troškove, udjele financiranja za pojedine prihvatljive troškove te obveznu dokumentaciju za prijavu možete pronaći u pozivu koji je objavljen na linku: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr.

 

x