Najave i novosti

26 veljače 2019

Grad Ivanec raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima za pokrivanje dijela troškova učeničkih stipendija.

Grad Ivanec raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima za pokrivanje dijela troškova učeničkih stipendija.

Poziv je jedna od mjera za poticanje poduzetništva na području grada Ivanca, a namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima te obrtnicima, čiji je poslovni nastan na području grada Ivanca.

Uvjet za sufinanciranje učeničke stipendije od strane Grada Ivanca je da je sklopljen ugovor o stipendiranju poduzetnika s učenicima za školsku godinu 2018./2019. godinu te da ukupna ugovorena stipendija između poduzetnika i učenika ne iznosi manje od 300,00 kuna mjesečno.

Iznos potpore definiran je u visini od 200,00 kuna po učeniku mjesečno, počevši od 01. siječnja 2019. godine.

Poduzetnik može koristiti neograničen broj potpora, a ovisno o broju učenika koji s poduzetnikom imaju sklopljeni ugovorni odnos o sufinanciranju.

Prijave se podnose na propisanim obrascima zajedno sa svom propisanom pratećom dokumentacijom.

Popis potrebne dokumentacije zajedno s obrascem za prijavu nalazi se na web stranici Grada Ivanca na sljedećem linku: http://www.ivanec.hr/dokumenti/kategorija/169-sluzbene-objave/3408-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-za-pokrivanje-dijela-troskova-ucenickih-stipendija

Prijave na predmetni Javni poziv podnose se najkasnije do 26. ožujka 2019. godine.

Cjelovite prijave dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom na adresu:

Grad Ivanec

Trg hrvatskih ivanovaca 9b

S naznakom „Javni poziv – potpore za đačke stipendije

x