Najave i novosti

12 travnja 2019

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIŠTVO

S ciljem usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtništvu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtima, trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama) te fizičkim osobama za sljedeću namjenu: obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik, kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019.Sredstva se odobravaju za sljedeće namjene: 

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna

b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše – do 3.200,00 kuna

c) Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna

d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše – do 5.400,00 kuna

e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine

f) Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna

g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

 

Poziv, po kojem intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova za stjecanje svjedodžbi/licenci u 2018. i 2019. godini, a čija se sredstva isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, otvoren je od 10.04.2019. do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.

Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu putem pošte. Detaljnije informacije i obrasci prijave dostupni su na: OVDJE

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć mogu obratiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove, na broj telefona 042/645-484, mail projektni.ured@ivanec.hr ili osobno na adresu Trg hrvatskih ivanovaca 10 radnim danom od 7-15 sati., uz prethodnu najavu.
 

x