Najave i novosti

24 svibnja 2018

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

S ciljem jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, a sve u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na njihovu komercijalizaciju, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta po prvi puta je otvorilo poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“.

24 svibnja 2018

Otvoren natječaj za prijavu studentskih poduzetničkih projekata/poduzetničkih zadataka u kojem sudjeluje i Poslovna zona Ivanec d.o.o.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 23. svibnja otvorila je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu realizacije poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova na području Republike Hrvatske. Poziv obuhvaća dva pilot projekta: „Zavrti priču!“ i „Riješi problem!“. 
21 svibnja 2018

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ponovno je otvorilo natječaj, kojim se MSP-ovima pruža potpora za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi, a sve s ciljem osiguranja preduvjeta za povećanje izvoza, poboljšanja kvalitete proizvoda i povjerenja potrošača, uklanjanja zapreka u trgovini omogućavanjem pristupa tržištima te u konačnici osiguranja ukupne konkurentnosti.

17 svibnja 2018

Objavljen natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.
10 svibnja 2018

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“.
10 svibnja 2018

Poljoprivrednici, krenule prijave za sredstva iz nove mjere – Dobrobit životinja

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja.
10 svibnja 2018

Poziv za poduzetnike – dodjela bespovratnih sredstava u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska

Beneficiary Light Grant Shema je shema dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.
10 svibnja 2018

Objavljena dva natječaja iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 9. svibnja novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina te za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. 

10 svibnja 2018

INFO DAN - EU FONDOVI ZA OBRTNIKE

Prezentacija  javnih poziva iz Eu fondova za obrtnike u 2018 godini

22.svibanj 2018 u 18.00 sati, prostorije gradske vijećnice, Trg hrvatskih ivanovaca 9b

9 svibnja 2018

Otvoren poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je poziv čija je svrha poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.